magyar

TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
  
2021
HÉ, 1 November
MINDENSZENTEK
Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
1Jn 3,1-3
KE, 2 November
Az igazak lelke azonban az Isten kezében van és gyötrelem nem érheti őket.
Bölcs 3,1-9
SZE, 3 November
Az apostolom és próféták alapjára rakott épület vagytok, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus.
Ef 2,19-22
CSÜ, 4 November
Senki ne keresse a maga javát, hanem csak a másét. Bármit tesztek, tegyétek Isten dicsőségére.
1Kor 10,23-31
PÉ, 5 November
Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne félj, te maroknyi nyáj, hisz Atyátok látta jónak, hogy nektek adja országát.
Lk 12,22-32
SZO, 6 November
Jézus észrevette a szegény özvegyet, aki két fillért dobott a templom perselyébe. Erre magához intette tanítványait és így szólt hozzájuk: Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig szegénységében egész megélhetését odaadta.
Mk 12,41-44
VA, 7 November
Krisztus egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.
Zsid 9,22-28
HÉ, 8 November
Pál apostol írta: Tudtotokra adom ugyanis testvérek, hogy az evangélium, melyet én hirdetek, nem ember szerint való; mert én nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.
Gal 1,11-24

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: áprilisoktóberjúnius
PDF: Álló: áprilisoktóberjúnius