TAIZÉ

Bibliai szöveg és elmélkedés

 
Az alábbi bibliai elmélkedések lehetőséget kínálnak arra, hogy a hétköznapok sodrában is keressük az imádságot és a csöndet. Próbáljunk a hét folyamán néhány órát szakítani a kijelölt bibliai szakasz és a hozzá kapcsolódó magyarázat elolvasására, majd válaszoljunk a kérdésekre. Ez után találkozhatnak a kiscsoport tagjai (3–10 ember), hogy megosszák fölfedezéseiket és imádkozzanak.
2024

július

Lukács 14,15-23: Mindenkinek felkínált szeretet
Ezek hallatán az egyik vendég így szólt hozzá: „Boldog, aki asztalhoz ülhet az Isten országában.” Erre ezt válaszolta: „Egy ember nagy vendégséget rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma kezdetének ideje, elküldte szolgáit, mondják meg a meghívottaknak: Gyertek, már minden készen van. De elkezdtek mentegetőzni. Az egyik ezt üzente neki: Földet vettem, s el kell mennem megnézni. Kérlek, ments ki. A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek őket kipróbálni. Kérlek, ments ki. Ismét más ezt mondta: Megnősültem, azért nem mehetek. Visszatért a szolga, s átadta urának az üzeneteket. Megharagudott a házigazda, és megparancsolta szolgájának: Fogd magad, és eredj ki a város tereire és utcáira, és hívd ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat. A szolga jelentette: Uram, parancsod teljesült, de még mindig van hely. Az Úr erre ráparancsolt a szolgára: Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts mindenkit, jöjjön el, hadd teljen meg a házam.’”

Milyen sokszor szembesült Jézus ezekkel a kérdésekkel: „Milyen az Isten országa? Hogyan juthatunk el oda?” Az emberek elképzelései nagyon mások voltak: Isten országa hatalommal érkezik el majd, vagy eljövetele későbbre halasztódik, mint egy várva várt ígéret?

Ismét egy vacsorán vagyunk, ahogy oly gyakran Szent Lukács evangéliumában: „Az egyik vendég így szólt hozzá...” Jézus velünk együtt eszik. Hogyan is lehetnénk közelebb hozzá annál, mint hogy egy asztalnál ülünk vele? Jézus ezt a képet használja fel arra, hogy elmagyarázza, miként vár és hív meg bennünket Isten.

Szent Máté evangéliumában az étkezés helyszíne egy esküvői lakoma, amelyet a király fiának rendeznek. Hogyan lehetséges, hogy a meghívott vendégek elfelejtik a dátumot? Kétszer is meghívják őket: hogyan tudják mégis előbbre helyezni a saját, fontosnak tűnő ügyeiket mindamellett, hogy tudják, ez a lakoma a legfontosabb esemény a királyság jövője szempontjából? A szegények, a bénák, a vakok azok, akik képesek elfogadni a meghívást és belépni Isten örömébe, mert ők nem tudnak a saját ügyeikről gondoskodni, mindenben másokra vannak utalva. Jézus halála közeleg, így talán még közelebb érzi magához mindazokat, akik elhagyatottak és akikről megfeledkeztek. Ő érti ezt, és feltámadása által az egész emberiség képessé válik arra, hogy befogadja Isten szeretetét.

Az érthetetlen feledékenységgel és néha még a visszautasítással is szembesülve Jézus megmutatja, hogy milyen az Atya nagylelkűsége. Mindenkit meghív, hogy részesévé váljon ennek a közösségnek, és ezen a felfoghatatlanul nagy ajándékon keresztül tárul fel az Ő országa.

- Hogyan ismerem fel azokat az időszakokat, amikor Isten országa nyilvánvalóvá lesz, amikor a Krisztussal és más emberekkel való közösség lehetővé válik?

- Az ünnepi lakomára feltételek nélkül vagyunk hivatalosak. Hogyan tudunk nyitottak maradni és nap mint nap belépni a nekünk felkínált örömbe?További bibliai elmélkedések

Utolsó frissítés: 2024. július 1.