norsk

TAIZÉ

Den livslange forpliktelsen

 
Ordene nedafor framsies på den dagen en bror forplikter seg til å leve i kommuniteten i Taizé for livet.

Kjære bror, hva leter du etter?

Etter Guds barmhjertighet og fellesskap med mine brødre.

Må Gud fullende i deg det han har påbegynt.

Bror, når du nå hengir deg til Guds barmhjertighet, kom i hu at Jesus Kristus hjelper deg i din enkle tro, tar seg av deg, og oppfyller denne lovnaden for deg:

Enhver som for Kristi og evangeliets skyld har forlatt alt, får i hundrefold igjen: nå, i denne tiden, vil han finne brødre, søstre, mødre og barn, også i tider med forfølgelse, og i den kommende verden får han det evige liv.

Dette er en vei som strider mot all menneskelig fornuft, men du kan bare gjøre framskritt på den som troende og ikke som tilskuer, i visshet om at den som mister sitt liv for Kristi skyld vil finne det igjen.

Gå fram nå av i Kristi fotspor. Bekymre deg ikke for morgendagen. Søk først guds rike og dets rettferdighet. Hengi deg fullt og helt, så vil det bli gitt deg igjen i rikt, fullt monn og overflod.

Om du våker eller sover, om dagen eller om natta spirer og vokser behovet for tillit til Gud og til brødrene, og du forstår ikke hvordan.

Salve ditt hode og vask ansiktet, slik at bare din far, han som er i det skjulte, kjenner ditt hjertes innerste vilje.

Bevar deg selv i enkelhet og glede, den barmhjertiges glede, den broderlige kjærlighetens glede. Vær oppvakt. Må du irettesette en bror så la det bli mellom deg og han. Arbeid for et menneskelig fellesskap mellom deg og din neste.

Åpne deg i fullstendig tillit. En bror er utpekt til å lytte til deg. Forstå ham, slik at han kan se fram til sin tjeneste.

Herren Jesus Kristus har gjennom sin nåde og kjærlighet til deg kalt deg til å være et tegn på broderlig kjærlighet i kirka. Han oppfordrer deg til å virkeliggjøre lignelsen om det felles livet med dine brødre.

Se deg fra nå av ikke tilbake, og vær aldri redd for gjennom uendelig takknemlighet å komme morgenrøden i forkjøpet med lovsang, pris og ære til Kristus, din Herre.

JPEG -  11.3 ko

Ta imot meg, Herre, så jeg kan leve, og gi at jeg bærer forventningen om deg full av glede.

Bror, det er Kristi rop du venter på, hans rop som retter seg mot deg.

Ønsker du av kjærlighet til Kristus å gi deg selv til ham, med hele deg?

Det ønsker jeg.

Ønsker du å fra nå av, sammen med alle dine brødre, å imøtekomme Guds rop til vår kommunitet?

Det ønsker jeg.

Ønsker du gjennom åpenhet i hjertet å leve sammen med dine brødre i avkall på personlig eiendom, og i materielt og åndelig eiendsomsfellesskap?

Det ønsker jeg.

Ønsker du, for å kunne være mer tilgjengelig for tjenesten med dine brødre, og for udelt å kunne gi deg selv til Kristi kjærlighet, å leve i sølibat?

Det ønsker jeg.

Ønsker du, slik at vi kan dele et sinn og en sjel og virkeliggjøre vår enhet, å godta alle avgjørelsene i kommuniteten uttrykt gjennom fellesskapets tjener, og samtidig tenke på at han bare er en fattig tjener av evangeliet?

Det ønsker jeg.

Ønsker du stadig å se Kristus i dine brødre, og vokte dem i gode og onde dager, i lidelse og i glede?

Det ønsker jeg.

For Kristi og evangeliets skyld er du derfor fra nå av bror i vår kommunitet.

Må denne ringen være et tegn på vår troskap til Herren.

Sist oppdatert:  5. november 2004

Se deg fra nå av ikke tilbake,
og vær aldri redd for gjennom uendelig takknemlighet å komme morgenrøden i forkjøpet
med lovsang,
pris og
ære
til Kristus, din Herre.

Den livslange forpliktelsen