norsk

TAIZÉ

Regelmessig bønn i Norge

 
Ungdommer fra Norge kommer gjennom hele året til Taizé. Av og til arrangeres turer til Taizé av menigheter eller skoler. Hvert år deltar også ungdommer fra Norge på europeiske møter. Rundt omkring i Norge kommer også unge og voksne regelmessig sammen for å be, inspirert av Taizé.

Fellesturer til Taizé

Det arrangeres av og til fellesturer fra Norge til Taizé. Se informasjon om slike turer på siden for aktuelt i Norge.

Regelmessig bønn i Norge

På slutten av 70-tallet fikk Broder Roger ideen til å starte "Pilegrimsferd for tillit på jorden". Denne pilegrimsferden skaper ingen ungdomsbevegelse, men ønsker å oppmuntre unge til å være vitner for fred og forsoning på sine hjemsteder. Forskjellige steder i Norge kommer unge og også eldre mennesker regelmessig sammen for å be.

Kveldsbønner i Paulus kirke på Grunerløkka i Oslo hver første fredag i måneden klokken 20.00. Kirka er åpen fra klokka 19.30 (Ikke juli og august). Kontakt: Jan-Bjarne Sødal jbs ekumenikk.org

Kveldsbønn i St Hallvard kirke på Enerhaugen i Oslo hver tredje fredag i måneden klokken 20.00 (unntatt feriene). Kirka er gjort klar fra 19.30. Kontakt: p. Andreas Rupprecht andreas.rupprecht katolsk.no

Middagsbønn i kapellet på Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo hver tirsdag kl. 12.00 (jan.-april & aug.-nov.). Adressen er Blindernvn. 9 (3 min. fra campus), kapellet befinner seg i kjelleren. Kontakt: Marius Timmann-Mjaaland m.g.mjaaland teologi.uio.no

Kveldsbønn i Vår Frue kirke i Trondheim hver første fredag i måneden kl. 19.00. Kirken åpen for stillhet og bønn fra kl.18.30. For kontakt: Odd Halvor Moen, Kirkens Bymisjon, tel. 73 80 55 28 odd.halvor.moen skbt.no.

Taizébønn i Fredrikstad arrangeres av Fredrikstad kristne råd, én gang i måneden. Kontakt: Ulla Käll ulla.k frisurf.no.

Taizébønn i Bergen, i kapellet på Sankta Sunniva studenthjem, Erik Pontoppidansgate 8, hver tirsdag kl. 21.30. Kontakt: forstanderen ved Sta Sunniva, tel. 55 31 04 65, e-post forstander sunniva-studenthjem.no.

Sist oppdatert:  15. april 2008