norsk

TAIZÉ

“En veldig enkel virkelighet”

 

Når vi åpner bibelen, kan hver og en av oss si, “Disse Jesu ord er mer som et veldig gammelt brev skrevet på et ukjent språk. Men siden det er skrevet til meg av noen som elsker meg, vil jeg prøve å forstå dets mening, og å gjøre det lille jeg har forstått om til praksis med en gang.”…

Omfattende kunnskap er ikke viktig i begynnelsen. Med tiden vil det være av stor verdi. Men det er gjennom hjertet, i dypet av oss selv, at mennesket begynner å forstå troens mysterier. Alt er ikke gitt med en gang. Et indre liv blir utviklet steg for steg. I dag, mer enn i fortiden, går vi gradvis inn i troen.

JPEG -  13.1 ko

I dybden av den menneskelige tilstand, ligger lengselen etter et nærvær, det stille ønsket om et fellesskap. La oss aldri glemme at den enkle lengselen etter Gud i virkeligheten er begynnelsen på troen.

Dessuten, ingen kan forstå hele evangeliet i isolasjon fra andre. Hvert menneske må si, ”I det unike fellesskapet som er Kirken, vil det jeg ikke forstår av troen blir forstått av andre som lever av den.
Jeg stoler ikke på min tro alene, men de kristnes tro til alle tider, de som har gått før oss, fra Maria og apostlenes tid, til de som lever i dag. Og dag etter dag forbereder jeg meg i mitt stille sinn på å legge min tillit i troens mysterier.

Slik blir det klart at tro – å tro på Gud – er en veldig enkel virkelighet, så enkel at alle kan motta den. Det er som å stige oppover igjen og igjen, tusen ganger, hele vårt liv igjennom, helt til vårt aller siste pust.

Broder Roger

Sist oppdatert:  13. august 2008
”La oss aldri glemme at den enkle lengselen etter Gud allerede er begynnelsen på troen.”