norsk

TAIZÉ

Danmark og Norge

 
Februar 2005. En av brødrene har nettopp kommet tilbake fra en to ukers reise i Danmark og Norge. I Danmark var besøket en oppfølging av besøkene som ble gjort i desember 2003, under forberedelsene til møtet i Hamburg. I Norge var programmet lagt opp slik at det skulle være mulig å komme i kontakt både med unge mennesker som aldri har vært i Taizé, og med dem som har besøkt Taizé de siste årene.

"Fire byer på fire dager"

I Danmark ble besøket beskrevet som "fire byer på fire dager". I hver by, Viborg, Odense, Århus og København, var det en eller flere bønner og forskjellige møter. Programmet var nøye planlagt av en gruppe unge mennesker, både studenter og folk i jobb. På alle stedene var musikken veldig vakker og bønnene veldig inntagende. Mange mennesker i alle aldre deltok.

Midt i besøket trykte den største kristne dagsavisen i Danmark en artikkel om reisen. Så mange mennesker ble informert om det som foregikk.

I to av byene, København og Odense, ble bønnene og møtene holdt i såkalte "nattkirker" Enkelte kirker er åpne en eller to kvelder i uken, noen ganger til langt på natt. De som vil kan komme inn, for å be, være stille, noen ganger synge, be foran et ikon, skrive en bønn. Dette er et tilbud til dem som vanligvis ikke kan, eller tør, gå inn i en kirke. Atmosfæren er god, veldig diskret, med dempet belysning. Det er et forsøk på å nå dagens mennesker, særlig de unge, og idéen har stor innvirkning. Siden begynnelsen i København, har dette nå spredt seg til flere byer i Danmark. "Jeg ble overrasket over hvor mange mennesker som kom. I København ble jeg fortalt at de telte flere hundre den kvelden. Det var tydelig at folk følte seg hjemme. Mellom bønnene var det mulighet for te og kaffe og for å snakke sammen. Nattkirkene tilbyr et fritt rom, hvor hver enkelt kan bevege seg fremover i sin egen personlige søken og i sin egen rytme."

Norge: fra Oslo til Trondheim

Det var møter ved de to teologiske fakultetene: det er to forskjellige teologiske tendenser innen Den norske Kirke. En kveld var det et møte for ungdom som var i Taizé i fjor: i en liten trekirke i Nesodden menighet, utenfor Oslo. For å komme dit måtte vi reise med båt.

I Oslo besøkte vi også Mariahuset, hvor noen mennesker med psykisk utviklingshemming bor og arbeider sammen med en liten gruppe mennesker som deler livet sammen med dem. En gang hver fjortende dag feirer de katolsk messe, og de andre ukene er det luthersk gudstjeneste, i det lille kappellet i kjelleren. Siden det var fetetirsdag ble messen etterfulgt av kveldsmat med veldig gode norske kaker!

Det var Taizé-helg på Lia Gård, et lite retreatsenter i Oppland, fire timer med bil fra Oslo, midt i de store norske skoger. Retreatsenteret drives av et ektepar som kommer til Taizé hvert år. De er veldig engasjert i å ta imot pilegrimer som kommer for å lade opp batteriene sine gjennom nesten hele året. Denne helgen kom det 50 unge voksne fra hele den store sørlige delen av landet. De som kom fra Bergen reiste i mange timer med offentlig transport. Programmet for hver dag besto av tre stunder med felles bønn, i tillegg til bibeltimer og møter i små grupper. Alt ble gjort i stor enkelhet.

I Bergen var det en bønn og flere møter, blant annet i et hus for kristne studenter: de lever sammen i en fantastisk familieatmosfære, med regelmessige bønner og en prest som tar godt vare på dem!

Trondheim, 500 km nord for Oslo, med sin vakre katedral, var Norges første hovedstad. Den er et veldig gammelt pilegrimsenter, og i dag er det mange pilegrimer som følger den gamle pilegrimsleden. De kommer fra alle deler av landet, ofte til fots. Det er til og med en pilegrimsprest der. Vi hadde et møte med gatepresten i Kirkens Bymisjon. Der er virkelig mange unge mennesker som bryr seg om folk som har det vanskelig. Et team går regelmessig ut om kvelden for å møte folk som bor på gata. Tre ganger i uka deler de ut mat på senteret sitt. På torsdagene er måltidet etterfulgt av en gudstjeneste. Det er et veldig fint bilde på kirken, hvor alle tar del: konfirmanter, studenter, folk på gata, alle er velkommen.

Sist oppdatert:  11. mars 2005