norsk

TAIZÉ

En pilegrimsferd for tillit på jorden

 
JPEG -  30.8 ko

Først og fremst et møte

I løpet av det Europeiske Møte i Zagreb – en av de siste etappene på pilegrimsferden for tillit på jorden – bød kroatiske familier noen av de unge serbere, som var kommet for de fem dagers bønn og fellesskap, velkommen i deres hjem. Dette skjedde svært tidlig etter krigen, som delte nettopp disse to folk.

Etter møtet i Lisboa beskrev en av de unge voksne ”festivalen av nasjoner”, som ble avholdt 31 des., slik: ”Ved midnatt omfavner alle hverandre, og gode ønsker blir utvekslet på alle språk. Nye venner leter etter hverandre i mengden. Der blir sunget rundt om et kjempe leirbål, man takker hverandre for møtet og for velkomsten, samt for de gaver man har utvekslet.”

Først og fremst er pilegrimsferden for tillit et møte, med den oppstandne Kristus og med andre. Takket være tiden til felles bønn, stiller vi oss selv til rådighet for Gud. Gjennom gjestfrihet og fellesskap er man felles om å overkomme barrierer og forskjelligheter for deretter å ta imot og berike hverandre.

Det indre liv og medmenneskelig solidaritet

Som vi fortsetter vår pilegrimsferd for tillit på jord, som bringer unge fra mange land sammen, begynner vi bedre å forstå den realitet, at alle mennesker er en del av samme familie, og at Gud lever i alle mennesker uten unntagelse (sitat broder Alois, brev fra Calcutta).

For broder Roger var det essensielt å ikke danne en bevegelse omkring fellesskapet. Tvert imot, for etter gjennomførelsen av en etappe av tillitspilegrimsferden oppfordres enhver til å dra hjem og leve ut hva han el. hun har mottatt fra evangeliet. De oppfordres likeledes til å gjøre dette med en øket oppmerksomhet på det indre liv og på de praktiske, solidariske handlinger som de kan praktisere i deres respektive nærmiljø. I mange land møtes unge mennesker på regulær basis til bønn med sanger fra Taizé, samtidig som de er fundert i deres lokale kirke.

JPEG -  29.8 ko

Når møtene i Taizé tillater det, reiser brødrene rundt for å besøke disse unge mennesker, for å støtte dem i å nå deres mål. Disse møter fungerer som små skritt på tillitspilegrimsturen. De gjør det mulig å øke vårt engasjement sammen i kirken, samt å besøke lokale kirker.

Det er brødrenes ønske, å støtte arbeidet med fred og forsoning overalt hvor dette finner sted. På denne måte synes tillitspilegrimsferden å bli bredere og bredere og ”rekker til verdens ende” (Apostlenes gjerninger 1.8). For nylig er der blitt arrangert møter for unge voksne i Asia, i Calcutta, India, og i Sør - Amerika, i Cochabamba, Bolivia. I slutten av hvert år holdes det et kjempe møte i en av Europas storbyer.

Noen av brødrene bor og lever langt fra Taizé, hovedsakelig blant de ekstremt fattige. De arbeider bl.a. med fanger i Seoul, Sør - Korea, tar seg av døvstumme i Brasil, bringer lindring til handikappede i Bangladesh, tar imot tallrike barn i Dakar, Senegal og flere steder. Opprettholdelsen av disse ”Taizéhusene” er basert på bønn og broderfellesskap.

JPEG -  32.2 ko

Tillit på jorden

På denne hjemmesiden kan man løpende finne annonsering av kommende møter, broderbesøk i forskjellige land, beretninger fra nylig avholdte møter med eksempler på solidaritet i praksis, samt beretninger fra brødrenes liv i Afrika, Sør - Amerika og Asia. I forbindelse med sine besøk på andre kontinenter, forbereder broder Alois et åpent brev, som han offentliggjør under det europeiske møte i slutningen av året. Brevet tjener som en basis for refleksjon under møtene, både i Taizé og andre steder, i løpet av det kommende år. Brev fra Cochabamba

Brev fra Taizé, som publiseres fire ganger årlig på 17 forskjellige språk, tjener som støtte til bønn og refleksjon innen i rammen av pilegrimsferden for tillit på jord.

Nyheter fra Taizé pr. e-post, (to ganger pr. måned) bringer nyheter om hva som skjer i Taizé og mange andre land, annonseringer av kommende møter og nevner de seneste oppdateringer på hjemmesiden.

JPEG -  21.9 ko
Sist oppdatert:  18. januar 2008

Mange mennesker over hele jorden tar i det daglige liv del i "Pilegrimsferden for tillit"… Noen ganger er vi nødt til å bevege oss mot nye horisonter, langt vekk eller tett på, for å oppdage det kristne håpet igjen og igjen. I en verden, hvor det er så mye lidelse og ødeleggelse, er det bruk for mennesker, som utstråler Guds fred gjennom deres liv. Så la oss ta den modige beslutning å vandre på kjærlighetens og tillitens vei.

Broder Alois
Montreal, Canada
Den 29. april 2007

Se også: