norsk

TAIZÉ

Copyright

 

Nettside

Alt materiale som er offentliggjort på denne nettsiden har copyright © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France editions taize.fr

Tillatelse til å bruke sangene fra Taizé

I mange år nå har menigheter og kirker brukt ”sanger fra Taizé” og har tatt med noen av dem i sine sangbøker. Brødrene fra kommuniteten er glad for dette fordi det er med på å knytte bånd mellom hva unge opplever i Taizé, og livet i kirkene.

Det er viktig å synge sangene med samme enkelhet som i Taizé, slik at grupper og menigheter kan oppdage både sangen i seg selv og bønnen som den uttrykker.

Det er en dyp sammenheng mellom den musikalske strofen og de få ordene som blir sunget ”igjen og igjen”. Denne evige gjentagelsen av den samme sangen er knyttet til en veldig gammel form for bønn, som f.eks i Ave Maria i vesten og i Jesusbønnen i østkirkene. Dette er hva kommuniteten ønsker å bevare.

De mange forespørslene om tillatelse til å reprodusere sangene har fått brødrene til å ta opp til vurdering hvordan de best kan bevare sangenes originale form og samtidig i størst mulig grad kan få dem til å samsvare med kommunitetens engasjement, som sangene vanligvis blir forbundet med.

Den endelige versjonen av hver sang blir publisert først etter mye arbeid fra komponister og tekstforfattere, og er basert på erfaring fra bønnene i Taizé.
På denne måten får hver sang sin enhet og egen stil. Dette samspillet er nært knyttet opp til erfaringer fra kommunitetens kontakt med de unge og en fortløpende søken etter en bønneform som er tilgjengelig for et stort antall mennesker under møtene, både i Taizé og andre steder.

Noen spør kommuniteten om å godta modifikasjoner: tilpasninger, arrangementer, nye instrumental akkompagnementer, ny tekst eller nye oversettelser. Uansett hvor begrunnede disse forandringene er i forfatterens øyne, ville vi snart se det springe fram et utall versjoner av de fleste sangene, og noen av dem ganske langt fra originalen. Akkurat det er det som kommuniteten ønsker å unngå. Det syntes viktig å la Taizésangene få være som de er, i sin enkelhet og i sin originale autentisitet, som bærere av en bønn som er veldig enkel og meditativ.

Dette er grunnene til at kommuniteten bare godkjenner reproduksjon av de originale versjonene av sangene, slik som de framstår i bøkene gitt ut av Taizé, eller av autoriserte utgivere i hvert enkelt land.

Sang

Hvis du ønsker å synge sangene i privat eller offentlig bønn, trengs ingen tillatelse.

Å lage opptak

Hvis du ønsker å lage opptak av sangene eller å kopiere deler av eksisterende opptak laget i Taizé, vær vennlig først å kontakte A&PT.

Å kopiere sanger på papir

Hvis du ønsker å kopiere eller skrive ut sanger på papir, eller å reprodusere dem på internett, så trenger du tillatelse: vær vennlig å kontakte A&PT.

Tekster

Tekstene vist på denne nettsiden kan fritt kopieres eller deles ut på papir til ikkekommersiell bruk, men bare hvis kilden er oppgitt med følgende copyright merknad:
copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.

Til bruk i et hvilket som helst medium med henblikk på salg, eller hvis det direkte eller indirekte støtter en komersiell virksomhet, eller hvis det tas med i publikasjoner, trengs det skriftlig tillatelse fra A&PT.

Likseså med elektronisk overføring, spesielt via internet, trengs det autorisasjon fra A&PT.

Bilder, grafikk, sangfiler

For å kopier eller distribuere elementer fra denne nettsiden (som bilder, grafikk eller sangfiler) i en hvilken som helst form, trengs det på forhånd tillatelse fra A&PT.