norsk

TAIZÉ

Pilegrimsferd for tillit på jorden til Bergen

Taizé-helg i Bergen

 
I mars inviterer kirker og menigheter i Bergen til Taizé-treff for ungdom og unge voksne. Det blir ei helg med besøk av Taize-brødrene, fellesskap, og et spennende program.

Den 8-10 mars blir det Taize-treff i Bergen. Taize-treffet er for ungdom og unge voksne i alderen 15-35 år. Pris for hele helgen, inkludert mat, er ca. 250 kr. Mer informasjon om pris, program og påmelding finner du på nettsiden http://taizebergen2013.no/. Gudstjenestene hele helgen og seminaret fredag er åpent for alle. Fra fredag til søndag samles vi til bønn og sang i Domkirken. Lørdag blir det bibelundervisning av Taize-brødrene, og det blir workshops i St. Paul menighet. Vi ønsker at dette kan bli en helg hvor ulike kirkesamfunn blir bedre kjent med hverandre og står sammen i tilbedelsen av den treenige Gud.

Information in English: There will be a stage in the pilgrimage for trust on earth in Bergen, Norway, 8-10 March 2013. The information on this page is only in Norwegian, but more information may be obtained by contacting one of the persons listed below. More information in Norwegian may also be found on the local website: http://taizebergen2013.no/

Vil du hjelpe til?

Vi ønsker at flere kirkesamfunn skal være med å arrangere Taize-helgen og vi trenger frivillige til diverse arbeidsoppgaver i løpet av helgen. Ta kontakt med oss dersom du vil være frivillig og / eller være med å arrangere:
Ragnhild Aadland Høen: raadland hotmail.com
Anne Line Kroken: alk kirken.no
Hildegunn Isaksen: hildegunn.isaksen bergen.kirken.no

Sist oppdatert:  24. januar 2013
Gå til nettsida for Taizé-helga i Bergen