TAIZÉ

Brat Alois 2015

Štirje predlogi, kako »biti sol zemlje«

 
Pismo »K novi solidarnosti« (2012-2015) ostaja osnova skupnega potovanja, ki nas vodi do 16. avgusta 2015, desete obletnice vstopa brata Rogerja v večno življenje (glej program za leto 2015 v nadaljevanju). Sledijo štirje predlogi, kako »biti sol zemlje«.

Prvi predlog: Deliti navdušenje nad življenjem z ljudmi okrog nas


»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli?« (Mt 5,13)

Biti sol zemlje je božji dar, ki ga želimo sprejeti z veseljem. S tem, ko smo sol zemlje, širimo navdušenje nad življenjem. In ko polepšamo življenje tistim, ki so nam zaupani, naše življenje dobi smisel.
Če se, soočeni s številnimi ovirami, vprašamo: »Zakaj se še naprej boriti?«, se moramo spomniti, da je že malo soli dovolj za okus.
Preko molitve se učimo gledati nase, kot nas vidi Bog. Bog vidi naše darove, naše zmožnosti.
Ne izgubiti okusa pomeni predati se z dušo in telesom ter zaupati božjim darovom v nas.

  • Ali lahko zase in za druge najdemo, kar nam omogoča rast in vodi k izpolnitvi?

Drugi predlog: Prizadevati si za spravo


»Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar.« (Mt 5,23-24)

Vsi si želimo živeti skupaj kot ena človeška družina, vendar pa se to ne zgodi samo po sebi, ne v družini, ne med prijatelji, ne v naših vaseh in mestih, ne med narodi.
Ko se kristjani spravijo, postanejo znamenje sredi človeštva, ki išče svojo edinost.
So situacije, kjer je sprava nujno potrebna. Da bi jo lahko udejanjili, moramo razumeti strahove, zaradi katerih so drugi ujeti v predsodkih; zavedati pa se moramo tudi, da imajo drugi morda kaj proti nam.
Evangelij nas poziva, da zamer iz preteklosti ne prenašamo okrog nas ali na naslednjo generacijo.

  • Si upamo spodbuditi srečanja med ljudmi, ki niso enakega mnenja, ne delijo enakega načina življenja ali vere, ki ne prihajajo iz iste kulture oz. socialnega ozadja? Lahko spoznamo drug drugega in se medsebojno povabimo na obisk? Si upamo prositi za odpuščanje in odpustiti?

Tretji predlog: Prizadevati si za mir


»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.« (Mt 5,9)

Mir je več kot le odsotnost konflikta; je sreča, vsakomur daje njegovo pravo mesto, je polnost življenja. Ko v sebi sprejmemo božji mir, se ta razširi na tiste okoli nas in na vsa živa bitja.
Želja po miru širi naše srce in ga napolni s sočutjem za vse. Izraža se v drži gostoljubnosti in prijaznosti v naših družinah, v naših soseskah, pri naših vsakodnevnih aktivnostih.
Mir je prav tako na izvoru pravičnosti, v velikem obsegu. Bi morali biti presenečeni, če se v družbah, kjer razkošje in revščina obstajata drug ob drugem, razvijejo različne oblike nasilja? Delitev premoženja zmanjša napetosti in je pomemben prispevek k skupnemu dobremu.
Nekateri se k prizadevanju za mir zavežejo s prevzemanjem odgovornosti v javnem življenju v svoji državi – v društvu, v podjetju, kjer so zaposleni, ob pomoči osebam s posebnimi potrebami.

  • Lahko gremo k nekomu, za kogar ni miru? Kako smo lahko še posebej pozorni do migrantov? Lahko zaznamo nepravične situacije in zaščitimo ranljive? Lahko prepoznamo moderne oblike suženjstva? Se lahko pridružimo drugim pri molitvi za mir, npr. tako, da vsako nedeljo zvečer pol ure preživimo v tišini?

Četrti predlog: Skrbeti za našo zemljo


»Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.« (Mt 5,5)

Krotki so tisti, ki se ne vsiljujejo. Naredijo prostor za druge. Ne monopolizirajo zemlje. Krotkost ni odpoved, temveč obvladovanje nasilnih nagonov v nas.
Zemlja ni naša last. Zaupana nam je; poklicani smo, da skrbimo zanjo. Naravna bogastva niso neomejena. Dolžni smo biti solidarni s posamezniki in narodi ter s prihodnjimi generacijami.
V načinu, kako porabljamo in uporabljamo naravne vire, moramo najti dobro ravnovesje med osnovnimi potrebami in željo po imeti vedno več.
Da bi našli način življenja, ki omogoča trajnostni razvoj, moramo uporabiti vso svojo domišljijo in ustvarjalnost. Uporabiti ju moramo v vsakdanjem življenju, spodbuditi pa morata tudi znanstveno raziskovanje, umetniški zanos ter nove projekte za družbo.

  • Ali lahko pretresemo svoj način življenja in skušamo poenostaviti, kar je morda zlagano in kar je odveč? Poenostavitev našega življenja je lahko vir sreče. Kako lahko odpremo prostor za deljenje z drugimi: kaj lahko damo in kaj prejmemo? Ne pozabimo se zahvaljevati Bogu za stvarstvo. Za to je nujno potreben čas za počitek in premišljevanje.
Nazadnje dopolnjeno: 26. decembra 2014

Na spletni strani Taizéja bodo objavljene novice o pobudah. Tudi vi nam lahko pošljete odmeve o vaših dejavnostih v kraju, kjer živite, na e-naslov echoes taize.fr.

Uvodno besedilo »Poslušamo mlade iz Amerike« najdete v rubriki »K novi solidarnosti«.

Za tiskano verzijo kliknite spodnji dokument:

PDF - 1.7 Mo