TAIZÉ

Priprava na meditativne molitve

 

Kako naj ohranimo skupno molitev? Ljudje se pogosto sprašujejo o tem po bivanju v Taizéju ali po udeležbi izven Taizéja.

Tukaj je nekaj pomembnih elementov za pripravo meditativne molitve in "ki nima ne začetka ne konca".

Molitev začnemo z enim ali dvema slavilnima spevoma.

Psalm

Jezus je molil s pomočjo teh starodavnih molitev svojega ljudstva. Kristjani so v psalmih že od nekdaj videli pomemben vir, iz katerega so črpali. Molitev psalmov nas povezuje v veliko občestvo vseh vernih. Z njimi lahko izrazimo svoje veselje, svojo žalost, svoje zaupanje v Boga, svoje hrepenenje in celo svoje strahove.

Nekdo lahko bere ali poje verze iz psalma; pri tem se lahko izmenjujeta tudi dve osebi. Po vsakem verzu drugi odgovorijo z alelujo ali s kakim drugim odpevom. Verzi, ki se pojejo (na melodijo, ki je improvizacija na zaključni del odpeva), naj bodo kratki, ne več kot dvovrstični. Včasih lahko navzoči med solistovim prepevanjem tiho pojejo zaključni akord odpeva. Kadar pa psalme beremo, so verzi lahko daljši. Pri vsakem psalmu je naveden najrazumljivejši odlomek; če za molitev izberete kak drug psalm, lahko brez oklevanja uporabite le nekaj vrstic, ki bodo dostopne vsem. Nobene potrebe ni, da bi na vsak način prebrali celoten psalm.

Berilo

Prebiranje Svetega pisma je pot k »neizčrpnemu izviru, po katerem se Bog daje ljudem, ki jih žeja« (Origen, 3. stoletje). Sveto pismo je »Božje pismo ustvarjenim bitjem«, ki tem omogoči »odkriti Božje srce v Božjih besedah« (Gregor Veliki, 6. stoletje).

Skupnosti, ki molijo redno, svetopisemske knjige navadno prebirajo na sistematičen način. Za tedensko ali mesečno molitev pa velja izbrati dostopnejše berilo, ki hkrati ustreza celotni molitvi ali obdobju v letu. V tej knjigi smo se odločili ponuditi nekaj ključnih besedil, ki ne potrebujejo razlage. V dopolnitev temu izboru svetopisemskih besedil ponuja Pismo iz Taizéja, ki izhaja na dva meseca, kratko berilo za vsak dan v letu. Vsako berilo lahko začnemo z uvodom: »Berilo iz ...« ali »Evangelij po ...«. Če sta berili dve, lahko prvo izberemo iz Stare zaveze, Pavlovih pisem, Apostolskih del ali Razodetja; drugo naj bo vedno iz enega od evangelijev. V tem primeru lahko med obema zapojemo meditativni spev.

Dobro je, če pred berilom ali po njem izberemo spev, ki slavi Kristusovo luč. Med petjem lahko pridejo v ospredje otroci ali mladi s svečami in prižgejo oljno svetilko na podstavku. Ta simbol nas spominja na to, da je celo v najtemnejši noči, naj bo to v našem življenju ali v življenju človeštva, Kristusova ljubezen ogenj, ki nikoli ne ugasne.

Spev

Tišina

Ko skušamo občestvo z Bogom izraziti v besedah, razumu teh hitro zmanjka. Toda v globinah našega bitja moli Kristus, po Svetem Duhu, bolj, kot si lahko predstavljamo.

Čeprav Bog nikoli ne neha poskušati, da bi s človekom navezal stik, pa nikoli noče ničesar vsiljevati. Božji glas je dostikrat mogoče slišati le v šepetu, v dihu tišine. Če v tišini ostanemo v Božji navzočnosti, odprti Svetemu Duhu, je to že molitev.

Pot h kontemplaciji no pot doseganja notranjega miru za vsako ceno, s posnemanjem tehnik, ki ustvarjajo nekakšno notranjo praznino. Če namesto tega z otroškim zaupanjem pustimo Kristusu, da tiho moli v nas, bomo nekega dne odkrili, da v globinah našega bitja prebiva Navzočnost.

Med skupno molitvijo je najbolje nameniti tišini en sam, daljši del (pet, deset minut) in ne več krajših. Če prisotni niso vajeni tišine pri molitvi, jim lahko pomagamo s tem, da jo prej na kratko pojasnimo. Lahko pa po spevu, ki mu bo sledila tišina, nekdo pove: »Molitev bomo nadaljevali z nekaj trenutki tišine.«

Prošnje ali slavilna molitev

Molitev s kratkimi prošnjami ali vzkliki, ki jih spremlja tiho petje, lahko pomeni »ognjeni steber« v samem srcu srečanja; vsaki prošnji sledi odgovor, ki ga zapojejo vsi. Molitev za druge razširi našo lastno molitev na celotno človeško družino; Bogu zaupamo veselje, upanje, skrb in trpljenje vseh ljudi , še posebej tistih, ki so pozabljeni. Slavilna molitev nam omogoči proslavljanje vsega, kar nam Bog pomeni.

Nekdo lahko bere prošnje ali slavilne vzklike; tem sledi odpev, denimo Kyrie eleison, Gospodi pomiluj, Gospod, usmili se ali Slava tebi, Gospod. Pri branju se lahko izmenjujeta tudi dve osebi. Ko je zapisanih prošenj ali vzklikov konec, lahko pustimo nekaj časa za tiste, ki bi radi molili s svojimi besedami, z molitvijo, ki se rodi iz srca. Te spontane molitve naj bodo kratke in namenjene Bogu; nikakor naj ne postanejo pretveza za oznanjanje lastnih idej in mnenj, izraženih kot molitev. Vsaki od teh spontanih molitev spet sledi odpev, ki ga zapojejo vsi skupaj.

Očenaš

Sklepna molitev

Spevi

Na koncu se petje lahko še nekaj časa nadaljuje. Manjša skupina lahko ostani in pomaga pri petju tistim, ki bi radi še naprej molili.

Ostale lahko povabimo na krajši pogovor v manjših skupinah, recimo k skupnemu razmišljanju o svetopisemskem odlomku, morda s pomočjo »Janezovih ur«. »Janezove ure«, ki jih za vsak mesec sproti prinaša Pismo iz Taizéja, so namenjene tišini in pogovoru ob svetopisemskem besedilu.

Nazadnje dopolnjeno: 28. julija 2005
Informacije o pesmaricah in drugih virih lahko najdete na oddelku "Knjige, CD plošče in videokasete"