TAIZÉ

Att ge till solidaritetsfonden och att stötta mötena i Taizé ekonomiskt

 

Tack vare en solidaritetsfond, Operation Hope, kan kommuniteten stötta människor som lever i utsatta situationer i olika världsdelar, bland annat barn som lever i fattigdom eller är sjuka. Exempel på projekt som stöttas av Operation Hope hittar du i olika artiklar (på engelska) på den här sidan. Dessutom, fast inte just nu under pandemin,hjälper solidaritetsfonden unga från de södra världsdelarna att delta i de internationella mötena i Taizé. Eftersom deras ekonomiska möjligheter är begränsade är målet att täcka kostnaden för deras vistelser i Taizé, eller på de olika platser där möten hålls, och deras resekostnader. Alla som vill kan stötta detta. Information om hur man skickar ett bidrag till Operation Hope finns på engelska här.

Mötescentret i Taizé är en separat enhet, brödrakommuniteten är en annan och Operation Hope är en tredje. I fransk lagstiftning räknas mötescentret in under 1901 års lag som en Association som har hand om mötena. Denna enhet ("L’Association de l’Accueil à Taizé") samlar in de bidrag som deltagare i mötena lämnar för att täcka olika kostnader. Kostnaderna är bland annat inköp av mat till mötesdeltagarna, el, gas och vatten, underhåll av området och byggnaderna, skatter, och lön till några lokalanställda som arbetar med mötena. Under år 2020 räckte inte deltagarnas bidrag till omkostnaderna till för att täcka dem eftersom det finns stora fasta kostnader som L’Association de l’Accueil måste stå för även om mycket få deltar i mötena. Du som vill hjälpa till med att täcka kostnaderna för mötena i Taizé är välkommen att göra det. Information finns här.

Bröderna i Taizékommuniteten lever helt och hållet på sitt eget arbete. De tar inte emot några gåvor. De tar inte heller emot personliga arv. Personliga arv ger kommuniteten vidare till människor som lever i stor fattigdom. Tidigare har kommuniteten ibland stöttat mötena i Taizé ekonomiskt, men i det läge som råder nu är det svårt att göra det.

Sista uppdateringen: 17 Januari 2021