TAIZÉ

Kommuniteten idag

 
Taizékommuniteten består av ett åttiotal bröder från olika kyrkliga traditioner - katolska, anglikanska, protestantiska - och från nästan trettio länder. Med sin existens utgör kommuniteten en ”liknelse om gemenskap”: ett påtagligt tecken på försoning mellan splittrade kristna och splittrade folk.
JPEG - 135.9 ko

De flesta av bröderna bor i byn Taizé (Bourgogne, Frankrike). Andra bröder, som har skickats ut på mission, delar vardagslivet med sina medmänniskor i Asien, Afrika, Latinamerika och i ett distrikt i Paris förorter. Dessa små gemenskaper med några få bröder utgör en enkel och temporär närvaro bland sina grannar och i de lokala kyrkorna.

Under året välkomnar kommuniteten tiotusentals unga vuxna från Europa och andra kontinenter. De kommer för veckolånga möten under vilka de upplever bön och liv tillsammans. De får också tid för biblisk reflektion och delande med andra i en miljö där de kan ställa frågor om sina liv och sin framtid.

Sedan 1978 har kommuniteten organiserat ett europeiskt möte för unga vuxna i slutet av året. Det organiseras i en stad varje år, på inbjudan av de lokala kyrkorna. Ungdomsmöten hålls också i Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika. Flera pilgrimsfärder till länder med en ortodox tradition har gjort det möjligt för ungdomar att upptäcka skatterna också i detta kristna arv.

JPEG - 78.1 ko

Genom åren har många av kyrkans ledare besökt Taizé. Påven Johannes Paulus II kom till Taizé 1986, den ekumeniske patriarken Bartholomeus av Konstantinopel 2017 och sedan 1973 har fyra ärkebiskopar av Canterbury besökt Taizé. De lutherska biskoparna i Sverige kom till Taizé tillsammans två gånger, 1994 och 2022, och de lutherska biskoparna i Finland 2024. Metropoliter och biskopar från olika ortodoxa kyrkor har också besökt Taizé, liksom många biskopar och pastorer från hela världen.

Vid sidan av bröderna spelar Andreassystrarna, en internationell katolsk orden som grundades för mer än sju århundraden sedan, och polska Ursulinesystrarna en viktig roll när det gäller att välkomna unga människor som besöker Taizé.

Kommunitetens bröder lever enbart av sitt arbete och tar inte emot donationer eller personliga arv till sig själva.

JPEG - 131.5 ko

Efter broder Rogers dramatiska död vid 90 års ålder den 16 augusti 2005 fortsatte broder Alois, som han många år tidigare hade valt till sin efterträdare, det arbete som broder Roger hade utfört och ledde ungdomsmöten med bröderna i Taizé och på alla kontinenter. Han deltog också i många ekumeniska sammankomster och besökte vid olika tillfällen katolska, ortodoxa och protestantiska ledare för att upprätthålla gemenskaps- och vänskapsband med deras kyrkor.

År 2019 offentliggjorde broder Alois flera anklagelser om sexuellt våld som riktades mot bröder i kommuniteten. Kommuniteten påbörjade arbetet med att ”ta reda på sanningen”. Efter hand som fler vittnesmål nådde kommuniteten uppdaterades regelbundet broder Alois inledande uttalande. Samfundet har åtagit sig att årligen publicera en rapport, utarbetad av ett oberoende team som har fått i uppdrag att ta emot och följa upp uppgifter rörande säkerhetslarm. Fortlöpande utbildning i skyddsåtgärder är nu en del av brödernas, systrarnas, volontärernas och personalens liv så att Taizé kan vara en trygg plats för dem som besöker oss.

Den 2 december 2023 överlämnade broder Alois sitt ämbete som prior till broder Matthew som är anglikan och från Storbritannien. Han har bott i Taizé sedan 1986.

Sista uppdateringen: 17 Maj 2024