TAIZÉ

Livslång trohet

 
Efter en tid av förberedelse avlägger en ny broder sitt löfte om livslång trohet. Här följer de ord som han säger ja till:

Broder, vad önskar du?

Guds förbarmande och mina bröders gemenskap.

Må Gud fullborda det verk han begynt hos dig.
Broder, du som överlämnar dig åt Guds barmhärtighet, kom ihåg att Herren Kristus kommer din svaga tro till hjälp. Han ingår ett förbund med dig och det är han som förverkligar löftet:
Var och en som för min och Evangeliets skull har lämnat allt skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få bröder och systrar och mödrar och barn mitt under förföljelse och i den kommande världen evigt liv.

Ett sådant steg strider mot sunt förnuft, men du kan dra vidare i tro, som Abraham, utan att se, förvissad om att den som mister sitt liv för Kristus skull, han skall finna det.

Vandra hädanefter i Kristus fotspår. Gör dig inga bekymmer för morgondagen. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Överlåt dig, ge dig hän och du får ett gott mått, packat, skakat, rågat.

Vare sig du vakar eller sover, dag som natt, växer din tillit till Gud och till dina bröder utan att du vet hur.

Undvik att ge andra intrycket att du följer en sträng inre disciplin. Smörj ditt huvud, två ditt ansikte så att endast din Fader som vet allt får del av ditt hjärtas innersta längtan.

Bevara hjärtats enkelhet och den inre glädjen, de barmhärtigas glädje, brödragemenskapens glädje.
Var vaksam. Vill du ställa en broder till svars, gör det i enrum. Var mån om gemenskapen med din nästa.

Våga visa förtroende. Du vet att det finns en broder som är utsedd att lyssna på dig. Lita på honom, så att han kan fullgöra sitt uppdrag med glädje.

Herren Kristus har omsorg om dig och älskar dig. Han har utvalt dig att i Kyrkan vara ett tecken på broderlig kärlek. Han vill att du tillsammans med dina bröder skall förvekliga en gemenskapens liknelse.

Glöm det som är bakom dig, låt dig fyllas av tacksamhet och glädje. Var inte rädd att stiga upp före gryningen för att lovsjunga, tillbe och välsigna Kristus, din Herre.

Ta emot mig, Herre, så får jag leva. Min förväntan är min glädje.

JPEG - 11.3 ko

Broder, det är Kristus du nu skall svara, han som har kallat dig:

Vill du, i kärlek till Kristus, helt överlämna dig åt honom?

Ja.

Vill du hädanefter tjäna Herren tillsammans med dina bröder i vårt brödraskap?

Ja.

Vill du avstå från alla ägodelar och med dina bröder leva i egendomsgemenskap? Vill du också med öppet hjärta dela alla andliga gåvor?

Ja.

Vill du, för att med dina bröder vara mer disponibel till tjänst och för att helt kunna överlåta dig åt Kristi kärlek, leva i celibat?

Ja.

Vill du, för att vi skall kunna vara en själ och ett hjärta och för att vår gemensamma kallelse skall kunna förverkligas, foga dig i de beslut som kommuniteten fattar och som priorn, kommunitetens tjänare, ger uttryck åt, och komma ihåg att han bara är en enkel människa i evangeliets tjänst?

Ja.

Vill du, i onda som i goda dagar, i glädje som i sorg, ta vara på dina bröder i vilka du anar Kristus närvaro?

Ja.

Då är du härmed för Kristus och Evangeliets skull broder i vår gemenskap.

Må denna ring bli tecknet på vår trohet mot Herren.

Sista uppdateringen: 22 November 2010