TAIZÉ

Châu Phi

2008: Gặp gỡ Nairobi
2012: Cuộc hành hương của Đức Tin tại Rwanda