TAIZÉ

Châu Âu

2024/25 Cuộc Gặp mặt Châu Âu ở Tallinn
2023/24 Gặp mặt Châu Âu ở Ljubljana
Cuộc Gặp mặt Châu Âu ở Strasbourg