TAIZÉ

U pramene víry

„Jak vytrvat ve společné modlitbě?“ Tuto otázku si často kladou lidé koncem týdne v Taizé nebo na konci setkání pořádaných komunitou z Taizé. Zde jsou některé z nejdůležitějších prvků, které pomáhají připravit společnou modlitbu meditativního charakteru.

Bratr Roger často říkal, jak důležitá byla už od počátku role hudby a zpěvu v Taizé. Na těchto stránkách se dozvíte víc o meditativním zpěvu a o tom, jak písně zpívat způsobem, jak to bylo zamýšleno. Je zde nástin typické „modlitby se zpěvy z Taizé“: stránky o hodnotě ticha; jak připravit místo pro společnou modlitbu; použití ikon při bohoslužbě; nahrávky atd.