TAIZÉ

Strasbūras

Susitikimo Strasbūre atgarsiai

 
Susitikimo Strasbūre metu ir po jo sulaukėme įvairiausių atsiliepimų iš jaunųjų dalyvių, juos priėmusių šeimų ir į pasiruošimą įsijungusių asmenų. Čia pateikiame keletą iš jų.

Pasiruošimas nuo rugsėjo

Nuo rugsėjo tarptautinė komanda, sudaryta iš Taizé brolių, Šv. Andriejaus seserų ir penkiolikos jaunųjų savanorių skersai ir išilgai išvažinėjo visą regioną susitikinėdama su vietiniais žmonėmis. Jie padėjo įkurti 210 priėmimo vietų, dažnai paremtų ekumeniniu bendradarbiavimu. Priėmimo vietos buvo įsikūrę pačiame Strasbūre, miesto rajonuose ir mažuose priemiesčio miesteliuose, o taip pat daugybėje kaimų kitapus Reino. Nuo pat pradžios šis projektas buvo įgyvendinamas kartu su įvairių Bažnyčių pagalba.

JPEG - 19.2 ko

Savanorių pasirengimas

Likus dviem dienoms iki susitikimo pradžios į Strasbūrą atvyko 1500 savanorių. Iš pačio ryto jiems buvo suteikti paaiškinimai ir visa būtina informacija apie jų laukiantį artimiausių dviejų dienų darbą. Vėliau jie buvo nukreipti į miesto parapijas, o iš jų į priimančias šeimas.

Kitą dieną buvo sudarytos ekipos priimsiančios į susitikimą atvykstančius dalyvius jų gimtąja kalba, prasidėjo chorų repeticijos, baigti bendrų pamadų vietų dekoravimo darbai, perduoti paskutiniai svarbūs nurodymai komandoms, atsakingoms už žmonių srautų reguliavimą ir maisto dalinimą. Tos dienos pamaldas dėl netikėtai didelio vietinių žmonių skaičiaus teko perkelti į didesnę salę. Taip atrodė didžiosios dienos išvakarės.

Savanorių įspūdžiai:

Aleksander (Liublinas, Lenkija)
Taizé magija slypi tame, kad net ir pavargęs po kelionės, noriu dalyvauti pamaldose, susitikti su naujais žmonėmis ir jausti solidarumą su piligrimais. Šią patirtį ilgai prisiminsiu!
Gonçalo (Lisabona, Portugalija)
Jaučiuosi pavargęs ir turintis didelių lūkesčių. Šis susitikimas, neabejotinai, mane praturtins, dalyvausiu teminiuose užsiėmimuose, susitiksiu su senais pažįstamais, susipažinsiu su naujais žmonėmis!
Beatrice (Milanas, Italija)
Kokia nuostabi atmosfera! Visame Strasbūre jaučiasi Taizé dvasia!
Tomasz (Vroclavas, Lenkija)
Jaučiuosi taip, tarsi sugrįžęs namo susitikti su šeima. Tiek daug draugysčių! Tiek daug šypsenų, draugiškų veidų, visur pilna Šventosios Dvasios!
Marianna (Meksika)
Man kaip meksikietei dalyvavimas Europos jaunimo susitikime yra unikali patirtis, suteikianti daug netikėtų atradimų. Buvau sužavėta tuo, kiek daug savanorių atvyko padėti paruošti susitikimą. Vakarinių pamaldų metu brolis Alois pasakė, kad savanoriai atvyko čia ne tik tam, kad paruoštų susitikimą, bet ir tam, kad suteiktų jam dvasią, kuri kyla ne iš mūsų pačių, bet iš Šventosios Dvasios. Ji įkvėpia mumyse pasitikėjimą.
Florent (Lozeras, Prancūzija)
Būdamas savanoriu koordinavau prancūziškai kalbančių žmonių priėmimą ir dalyvio kortelių, svarbiausio kiekvienam piligrimui dokumento, išdavimą. Susitikimo metu padėjau valdyti link dalinamo maisto judančius žmonių srautus. Mane priėmusioje parapijoje padėjau organizuoti pamaldas ir susitikimus mažose pasidalijimų grupelėse.
Viso to pasekoje turėjau labai mažai laisvo laiko, bet kaip sakė brolis Alois: „padėdami, patys daug gauname“. Ir tai tiesa, šypsenos ir piligrimų džiaugsmas buvo man didelis paskatinimas atlikti savo tarnystę!

Mary (Pietų Korėja)
Praėjusių metų rugsėjį padėjau paruošti susitikimą Korėjoje. Tai buvo nuostabi patirtis. Nors jis, lyginant su Europos susitikimu, buvo nedidelis, dalyvavo tik 300 žmonių, tačiau jis mums buvo labai reikšmingas. Čia Strasbūre dalyvauju kaip savanorė ir esu sužavėta. Tie, kuriuos matau aplink save, turi gilią motyvaciją ir jiems sekasi tai daryti. Manau, kad be Dievo pagalbos to nebūtų įmanoma pasiekti. Nežinau kaip tiksliai, bet jaučiu Dievo buvimą.

Didžiulis parapijų įsitraukimas

Gruodžio 28 dienos priėmimas vyko sklandžiai. Iš pačio ryto į Strasbūrą suvažiavo keli šimtai autobusų. Priėmimas daugiau nei dvidešimčia kalbų prasidėjo 7 val. ryto. Po to, dalyviai buvo nukreipti į 210 priimančių parapijų Strasbūre, jo priemiesčiuose bei Elzaso ir Ortenau regionuose.

Tania (Žytomyras, Ukraina)
Parapija, kuri mus priėmė buvo labai miela. Labai vertinu tai, kad atvykimo dieną tramvajaus stotelėje mūsų laukė du žmonės, kurie parodė kelią į priėmimo vietą. Vėliau keletas vaikų palydėjo mus iki priimančių šeimų namų.
Jürgen (Selesta, Prancūzija)
Į Selestos Šv. Jurgio parapiją piligrimai atvyko keliomis bangomis - ukrainiečiai, lenkai, prancūzai, vengrai ir portugalai. Dėka aktyvaus rengėjų, šeimininkų ir savanorių įsitraukimo, jie buvo sklandžiai priimti.
Babeth (Strasbūras, Prancūzija)
Kaip aš suprantu žodį “pilgrimas”? Šįryt parapijos namuose apie tai kalbėjausi su keletu jaunų žmonių. Piligrimai visada kelyje... Tai susitikinėtojai su žmonėmis iš kitų aplinkų, pažindami jie auga... Krikščionio misija yra skelbti prisikėlusį Kristų.

Nicolas (Prancūzija)
Į Strasbūrą atvykau rugsėjo mėnesį, kad padėčiau paruošti susitikimą. Šįryt apsilankiau Neuhofo parapijose. Vienas kunigas man papasakojo jam nutikusią istoriją. Tą rytą jis planavo švęsti mišias kaimyninėje parapijoje drauge su tos parapijos kunigu ir jaunaisiais europiečiais. Kadangi jam yra sunku vaikščioti, buvo sutaręs, kad kaimyninės parapijos kunigas atvyks jį pasiimti automobiliu. Sutarta paėmimo vieta buvo šalia protestantų bažnyčios.
Jam nebuvo žinoma, kad protestantų bažnyčioje taip pat vyksta jaunųjų Taizé susitikimo dalyvių pamaldos. Atvykęs pastorius pastebėjo kantriai automobilio laukiantį kunigą. Atsitiktinai jie vienas kitą jau pažinojo, todėl pastorius nudžiugęs tokia įvykių seka, pakvietė kunigą sudalyvauti maldoje ir paskaityti Biblijos skaitinį. Kunigas padvejojęs sutiko. Iš bažnyčios jis išėjo su nuostabia patirtimi ir negalėjo atsidžiaugti tuo, kad atsirado tinkamu metu tinkamoje vietoje. Turėtumėte pamatyti koks spindintis buvo jo veidas, kai jis pasakojo šią istoriją valgio metu. Tai buvo pirmas kartas kai jis įžengė į protestantų bažnyčią.

Šeimų svetingumas

Likus kelioms savaitėms iki Kalėdų, jau buvo aišku, kad visi dalyviai bus apgyvendinti šeimose. Brolis Alois prašė perduoti jo padėką priėmusioms šeimoms:

Visi jauni žmonės buvo apgyvendinti šeimose. Daugelis išvykdami sakė, kad buvo sujaudinti šilto priėmimo. Tūkstančiai žmonių išdrįso atverti savo namų duris jaunimui, kurio nepažinojo, tokiais laikais, kai mes dažnai bijome nepažįstamųjų. Tai liudija bažnyčios bendrystę ir gilina tautų tarpusavio supratimą.

Apie aštuonis tūkstančius šeimų nusprendė atverti savo namų duris ir priimti jaunus žmones, iš anksto nežinodamos nei jų vardų, nei jų kilmės šalių. Jaunas seminaristas iš Meksikos vardu Adrianas, gyvenantis Strasbūre jau trejus metus, sakė: daugelis elzasiečių suprato, kad jie yra pasirengę atverti savo namus nepažįstamiesiems. Dažnam tai buvo visiškai nauja patirtis.

Philippe (Lipsheimas, Prancūzija)
Priėmęs tris jaunuolius savo namuose Lipsheime, norėjau su jais dalintis savo džiaugsmu. Reguliariai lankydamasis Taizé kaimelyje, pasižadėjau, kad ką nors padarysiu jei bendruomenė vieną dieną atvyks į Strasbūrą. Turėdamas kitokių įsipareigojimų, negalėjau prisidėti prie susitikimo organizavimo, tačiau pasisiūliau priimti tris piligrimus. Buvo nuostabu pažinti juos ir jų tautas. Kartu su jais dalyvavau rytinėse pamaldose, maldos vigilijoje už taiką ir tautų šventėje. Mane džiugino bendri valgiai Wackene ir pamaldos Šv. Pauliaus bažnyčioje.
Artur (Lenkija)
Mane labai sujaudino Elzaso ir Ortenau regionų žmonių svetingumas. Jų ramybė – skaudžios istorijos rezultatas. Mano šeimininkai papasakojo apie didžiulę migraciją karo ir pokario metais, patirtas skriaudas. Tie skaudūs išgyvenimai perkeitė juos į pasitikėjimo skleidėjus. Jie tapo atviri dalintis savo kasdieniu gyvenimu, namais ir meile.
Nuščiuvau pamatęs priimančioje parapijoje dirbančių žmonių vienybę. Katalikai ir protestantai dirbo išvien siekdami to paties tikslo. Šitoks Bažnyčios vaizdinys išliks mano širdyje.

Logistikos iššūkiai

Pirmą kartą Europos jaunimo susitikimas vyko dvikalbiame pasienio regione. Beveik trečdalis dalyvių buvo apgyvendinti Vokietijoje. Tai pareikalavo didžiulių organizacinių pastangų transporto srityje. Apie 15 000 jaunų žmonių kiekvieną dieną keliaudavo iš priimančios parapijos į centrą ir atgal. Tai buvo įmanoma tik su 210 specialių autobusų pagalba. Be to, susitikimo metu į trasą buvo paleisti 6 papildomi tramvajai ir traukinys į Colmar.

Vaizdo įrašas demonstruojantis specialiųjų autobusų „baletą“, jų išvykimo iš Wacken metu.

Keletas su maitinimu susijusių skaičių:

• 60 tūkstančių obuolių;
• 90 tūkstančių mandarinų;
• 140 tūkstančių sausainių (vieneto svoris: 30-40 g);
• 30 tūkstančių virtų kaiušinių;
• 120 tūkstančių duonelių;
• 20 tūkstančių sūrių riestainiukų;
• 1,2 tonos tirpios citrinų skonio arbatos miltelių. Išpilstyta 20 tūkst. litrų karštos arbatos;
• 600 medinių maisto palečių.

Susitikimo metu stengtasi tausoti aplinką:
• Strasbūro valdžia susitikimą organizuojančiai komandai išnuomavo didelį kiekį dviračių;
• pirmą kartą per susitikimų istoriją, jauni žmonės buvo kviečiami atsivežti daugkartinį maišelį maistui susideti. Tuo būdu kiekvieną dieną išvengta 20 tūkstančių plastikinių maišelių išdalinimo;
• viena iš parapijų kiekvienam dalyviui padovanojo ilgalaikį suvenyrą – plastikinį puodelį su susitikimo logotipu.

Martine (Ameugny, Prancūzija)
Tramvajus vykstantis centro link, pajuda iš vidurio gatvės. Pasibaigus pamaldoms... 1500 jaunų žmonių laukia susispaudę stotelėje tarsi šprotai skardinėje. Tramvajui atvykus tik nedaugelis patenka į vidų, jis prisipildo sausakimšai, likusieji ant šaligatvio sukiša pro durų tarpelį išsikišusius paltus ir šalikus, tramvajus išvyksta. Likusieji atsisveikindami pamojuoja ir laukia atvykstančio kito. O juk paprastai mes skundžiamės, kritikuojame, stengiamės būti pirmutiniai, lipame per kitų žmonių galvas...

Programa

Rytais parapijose vyko pamaldos, po jų susitikimai mažose grupelėse. Vidurdienį ir vakare – bendros pamaldos tuo pačiu metu vykstančios penkiose vietose. Po pietų – dvidešimtyje skirtingų miesto centro vietų vyko teminiai seminarai.

Vienas iš 48 teminių seminarų vyko Europos Parlamento plenarinių posėdžių salėje. Jame dalyvavo įvairioms šalims atstovaujantys parlamentarai ir 1550 jaunų žmonių. Keliuose seminaruose buvo nagrinėjamos problemos su kuriomis susiduria Europa. Seminaras sinagogoje vedamas vyriausiojo rabino ir seminaras mečetėje sulaukė itin didelio susidomėjimo. Kiekviename iš jų dalyvavo apie 2000 jaunų žmonių.

Gruodžio 31 d. popietę vyko šalių susitikimai. Šie Taizé brolių vedami susitikimai – tai galimybė savo gimtąja kalba pasidalinti patirtais įspūdžiais, pasvarstyti, kaip galima būtų tęsti pasitikėjimo piligrimystę sugrįžus į namus.

David (Prancūzija)
Apsilankę Europos Parlamente galėjome užduoti klausimus mūsų išrinktiems atstovams ir geriau suprasti šios institucijos veikimo principus. Kalbėjomės apie vertybes, Europos suvokimą. Mes, jauni žmonės, dažnai užduodame sau klausimus apie mūsų europinę tapatybę, mūsų ateitį Europos Sąjungoje ir mūsų laukiančius reikšmingus pokyčius. Mūsų sutikti parlamentarai ragino mus dar labiau į tai gilintis ir nepaliauti kovojus už demokratiškesnį pasaulį, kaip tai daro ukrainiečiai. Pasaulis yra krizėje iš kurios gali išeiti eidamas bendros atsakomybės ir išteklių dalinimosi keliu. Vienas parlamentaras pasakė: "Aš esu praeitis, jūs esate ateitis, darykite geriau, nei darėme mes."
Ivan (Zagrebas, Kroatija)
Be įžymių vietų aplankymo, dalyvavimo bendrose pamaldose ir dalinimosi, taip pat dalyvavau dviejuose teminiuose seminaruose. Mane suviliojo teminis susitikimas Neuf šventykloje skambiu pavadinimu “Sustok, kur bėgi? Dangus yra tavyje.” Iki tol nieko nebuvau girdėjęs apie Eckhartą ir jo darbus, todėl buvo įdomu išgirsti jo gyvenimo istoriją, bet labiausiai mane sužavėjo graži muzika viduje nuostabaus interjero.
Kitą dieną dalyvavau katedros kriptoje vykusiame seminare. Nustebintas katedros dydžio ir subtilumo norėjau pamatyti jos kriptą, kurioje dar kartą galėjau pasigrožėti Elzaso regiono muzika ir poezija.

Bendros pamaldos

Bendros pamaldos tuo pačiu metu vyko katedroje, Šv. Pauliaus reformatų bažnyčioje ir trijose Strasbūro parodų centro Wacken salėse. Salių dekoracijos buvo skirtingos ir atspindėjo šias temas:
• Rhénus Nord salė: Reino upę;
• Rhénus Sport salė: Vienuolyno sodą;
• 21 salė: Vynmedį.

Penkios detalės, kurias buvo galima rasti visose penkiose pamaldų vietose:
• Wissemburgo Kristus – senovinis Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios vitražas, vaizduojantis Kristaus galvą;
• stilizuoto gėlės formos vitražo projekcija (abi bažnyčios turi savo vitražus);
• Betliejaus žibintas;
• Draugystės ikona;
• Marijos ikona.

Atkreiptinas dėmesys, kad penki vitražai Šv. Pauliaus reformatų bažnyčioje yra Taizé brolio Eriko darbas.

Philippe (Strasbūras, Prancūzija)
Gimiau 1951 metais, gyvenau šiapus Berlyno sienos, maniau, kad ji nepajudinama. Kaip gera kartu su visais šiais jaunais žmonėmis melstis daugiakalbėse pamaldose. Mūsų vaikų ir anūkų viltis – pasaulis be karo, pagrįstas solidarumu ir tarpusavio supratimu... Svajonė? Ne, tai tapo realybe proveržio kupinose pamaldose!
Gérard (Soultz, Prancūzija)
Ką toks paprastas krikščionis kaip aš galėčiau pasakyti apie šią patirtį? Visų pirma matau gražią Jėzaus Kristaus gerosios naujienos ateitį, nešamą labai atvirų ir krikščioniškos vilties kupinų žmonių. Kaip galima nesižavėti maldos galia, meditacija tyloje, Dievo žodžio klausymu, pastarosiomis keturiomis dienomis vykusiu pasidalinimu tikinčiojo gyvenimo patirtimi, laiko maldai ir giesmei skyrimu? Aš mielai dalinausi su keliais žmonėmis, kurių kalbos buvo artimos mano gimtajai. Supratau, kad jie iš esmės beveik niekuo nesiskiria nuo mūsų kasdien sutinkamų jaunų žmonių. Tačiau jie yra sugebėję atrasti savo gyvenimo prasmę, į jį įsileidę Jėzų Kristų. Jie nori pasaulio kupino nuoširdžių susitikimų ir dalinimosi su kitais.


Naujųjų Metų sutikimas

Gruodžio 31 d. nuo 23.00 val. iki vidurnakčio jaunimas priimnačiose parapijose meldėsi už taiką pasaulyje. Po tradicinio pasisveikinimo su Naujaisiais Metais prasidėjo „Tautų šventė“, kiekvienos tautos atstovai buvo kviečiami pristatyti savo kultūrą per šokį, dainą ar pan. Tai buvo nepakartojamos susitikimo akimirkos, unikalus Naujų Metų sutikimas.

Quinny (Olandija)
Išaušo paskutinė susitikimo diena. Po „Tautų šventės“ turėjome galimybę pamiegoti truputį ilgiau nei įprastai. Kiek vėlėliau paskutinės pamaldos parapijoje, bagažo susidėjimas... Prieš išvykdami dar turėjome galimybę šiek tiek geriau pažinti mus priėmusias šeimas. Visomis susitikimo dienomis turėjome intensyvią programą: pamaldas, dalijiomosi grupeles, teminius seminarus... Nematydavome mus priėmusių šeimų nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Šiandien drauge su jais valgysime naujametinius pietus, galėsime pabendrauti ir geriau juos pažinti. Na o pabaigai sustosime bendrai nuotraukai su žmonėmis, kurie nepabūgo atverti savo namų durų svetimšaliams!

Tatiana (Mukačevė, Ukraina)
Grįždami mes vis dar giedojome Taizé giesmes. Dalinomės įspūdžiais apie mus priėmusias parapijas ir šeimas. Dėkojame visiems!
Pierre (Hoerdt, Prancūzija)
Jie atvyko ne iš Rytų, bet iš Lenkijos, Ukrainos, Lietuvos, Vokietijos, Rumunijos, Kroatijos, Belgijos ... Atsivežė ne aukso, ne smilkalų, ne miros, bet spindinčias akis, užkrečiantį entuziazmą, troškimą susitikti, pasitikėjimą jaunyste ir truputį idealizavimo. Jie ieškojo Jėzaus ne tvartelyje, bet susitikime su kitais, tame, kuo dalijosi, tylioje maldoje, giesmių melodijoje, išgirstuose liudijimuose. Jie taip pat sekė žvaigžde, ieškodami būdų kaip kurti pasaulį, kuriame kartu sugyvena žmonės iš įvairių pakraščių, iš anapus sienų, iš skirtingų kultūrų. Sutaikintą pasaulį, pagrįstą pasitikėjimu ir tikėjimu Dievo meile ir jautrumu.
Po visko, jie išvyko tuo pačiu keliu, kuriuo ir atvyko, palikdami mūsų senstančioms bendruomenėms (nors tikėjosi pamatyti tik jaunus žmones) truputį jaunatviškos romantikos, kelis pravirus langus, per kuriuos įsmukusi dvasia mums priminė, kad net ir praėjus dviem tūkstančiams metų, Evangelija vis dar gali išjudinti žmones išsiruošti į kelionę. Dėkoju jums, pasitikėjimo piligrimai, už dovaną, kurią mums palikote, greičiausiai to net nesuvokdami.

Atgarsiai žiniasklaidoje

Sulaukėme daug padėkų po tiesioginių pamaldų transliacijų per radiją ir televiziją. Bendrų pamaldų akimirkas dar kartą galite išgyventi dėka KTO, RCF ir Domradio.

Vietinių bažnyčių iniciatyva susitikimo metu veikė "interneto studija", kurioje jauni žmonės galėjo duoti trumpą interviu. Laidos "Paraboles" parengti reportažai yra paskelbti internete.

Iš daugybės publikuotų straipsnių, norime išskirti keletą labiausiai vertų dėmesio. Jie buvo paskelbti šiuose tinklapiuose: L’Alsace, La Vie, Mediapart, Rue 89, Mittelbadische Presse, Badische Zeitung, Badisches Tagblatt ir Wiara.

Prancūzijos televizijos kanalai France 3 ir TF1 parengė seriją susitikimo interviu ir reportažų.

Strasbūro susitikimui nušviesti buvo paskirta keletas radijo laidų: France Bleu Alsace, Radio-Télévision Suisse.

Be to, keli fotografai paskelbė savo nuotraukas internete: Wiesia Klemens, Claude Truong-Ngoc, Milan Szypura, Benedek Pozsgay

Atnaujinta: 2014 m. vasario 20 d.
Jūs vis dar galite siųsti savo atsiliepimus arba nuorodas į įdomius straipsnius šiuo el. pašto adresu.