TAIZÉ

Strasbūre 2013

Šiemetinį Europos jaunimo susitikimą Taizé bendruomenė surengs Prancūzijos Elzaso regione ir Vokietijos Otrenau apskrityje (Badenas, Vokietija), Susitikimas truks nuo 2013 m. gruodžio 28 d. iki 2014 m. sausio 1 d. Bendruomenė rengia šį Susitikimą gavusi kvietimą nuo abiejų Reino krantų: ir katalikų vyskupijų, ir protestantų bažnyčių bendruomenių. Bendruomenė tikisi, kad į Susitikimą atvyks kelios dešimtys tūkstančių jaunų žmonių, tai bus dar vienas Pasitikėjimo piligrimystės Žemėje, kurią aštuntojo dešimtmečio pabaigoje pradėjo Brolis Roger, etapas.

Jaunimą iš visos Europos ir kitų žemynų svetingai priims regiono gyventojai ir bažnyčių bendruomenės.

Elzasas ir Badenas yra dialogo regionai, šios vietovės, įvairiais istorijos etapais ėjusios iš rankų į rankas, tapo Europos susitaikinimo ženklais. Strasbūras, kultūrų kryžkelėje įsikūręs miestas, tapo reikšmingu vilties ženklu, reikalingu kuriant solidarumo Europą.