TAIZÉ

Taizé ir Indija

 
Bendravimas tarp Taizé ir Indijos prasidėjo prieš daugelį metų. Jau seniai Taizé broliai ir jauni savanoriai vyksta į Indiją, o jauni indai atvyksta į Taizé.

Po pirmo Taizé susitikimo Madrase 1985 m. grupės jaunuolių iš subkontinento vis atvažiuoja į Taizé. Atvykę iš skirtingų Indijos dalių, jie atsiveža ir savo didžiulės šalies kultūrų įvairovę. Piligrimus išrenka vietinės bažnyčios arba jaunimo judėjimai, kad vizos galiojimo laiką (tris mėnesius) jie praleistų Taizé. Dalyvaujant tarptautiniuose susitikimuose ir dalijantis atsakomybe už kasdienį šių susitikimų pravedimą, indų jaunuolių buvimas Taizé pirmiausia reiškia dalytis su jaunimu iš kitų šalių tuo, kaip tikėjimas išgyvenamas Indijoje, taip pat iššūkiais ir klausimais, kurie dabar pranašauja dideles permainas Indijos visuomenėje.

Taizé

Eddie Edezhath, vienas iš jaunuolių, viešėjusių ant kalvų, rašo: „Kasmet bendruomenę aplanko keli jauni vadovai iš Jėzaus jaunimo judėjimo ir pagyvena čia keletą mėnesių. Jiems tai atsinaujinimo ir įsigilinimo laikas. Atgal jie grįžta su nauja šviesa bei entuziazmu ir savo ruožtu labai praturtina šio judėjimo gyvenimą“.

Susitikimai Madrase

Tarptautiniai susitikimai Čenajuje (Madrase) 1985 ir 1988 metais buvo išskirtiniai visiems juose dalyvavusiems. Jie subūrė po kelis tūkstančius jaunų indų iš visos šalies ir daugelio Bažnyčių... taip pat jaunuolius iš kitų Azijos ir net tolimesnių šalių. Madraso-Mylaporės katedra su šventojo apaštalo Tomo kapu ir šiandien buria vieną didžiausių krikščionių bendruomenių Indijoje.

JPEG - 26.4 ko

1991 m. Indijos Katalikų Vyskupų Konferencijos Jaunimo komisija rašė: „Reikšmingas 1985 m. įvykis buvo tarptautinis susitikimas, surengtas Taizé brolių bendradarbiaujant su IKVK. Tai buvo pirmas kartas Indijos Bažnyčios istorijoje, kai draugėn buvo suburta tiek daug jaunimo. Po šio susitikimo visur atsinaujino jaunimo pastoracija“.

Arkivyskupas Thomas Menamparampil, ilgą laiką buvęs Azijos Vyskupų Konferencijų Federacijos Evangelizacijos komisijos prezidentas, rašo: „Taizé žadina Aziją jos savai dvasinei tapatybei ir tiesia tiltus tarp kultūrų, vienydama visus, kam tai rūpi, ir atkreipdama dėmesį į vidinius šaltinius“.

Regioniniai susitikimai

Kas vyko po Madraso susitikimų? Per tuos metus buvo labai įvairių susitikimų, pernelyg daug, kad visus paminėtume: nuo Asamo iki Tamil Nadu, nuo Megalajos iki Keralos. 1996 m. „Pasitikėjimo piligrimystė Ranči“ subūrė kelis šimtus jaunuolių iš Gumlos, Hazaribago, Simdegos, Dumkos ir Muzafarpuro. 2001 m. panašus renginys vyko Andhra Pradeše.

2000 m. tris savaites keli jauni indai ir vienas Taizé brolis keliavo per Indiją, vesdami susitikimus ir maldą. Visi norintys buvo kviečiami prisidėti, įveikiant kalbos, kastų, religijos ir kartų barjerus. Piligrimystės maršrutas buvo pasirinktas ne atsitiktinai: valstybės sostinės Nju Delio centras ir didmiesčio Vasajaus priemiesčiai, metropolis Mumbai (Bombėjus) ir kaimas Dornakalas, rami vieta Brotherhood House ir didžiųjų liaudies susirinkimų vieta Velankanis.

Visų šių susitikimų bendra tema – „Vidinis gyvenimas ir žmonių solidarumas“. Kartais solidarumas išreiškiamas labai konkrečiai. Pvz., po žemės drebėjimo Gudžurate 2001 m., regiono jaunimo vadovas ir du jaunuoliai iš Andhra Pradešo bendradarbiaudami su Taizé nuvyko į Gudžuratą pažiūrėti, kas dedasi nusiaubtose srityse. Šio apsilankymo vaisius buvo materialios paramos kelioms viską per katastrofą praradusioms šeimoms gestas.

Reguliariai vyksta Taizé viešėjusių jaunuolių susitikimai, kurių akcentas – Taizé patirties taikymas namuose. Broliai dažnai kviečiami vesti maldą per vieną ar kitą nacionalinį susirinkimą, skirtą jaunimui iš įvairių Bažnyčių.

Kolkata

Kolkata (Kalkuta) daugelio Taizé brolių širdyse užima ypatingą vietą. 2006-ų rudenį sukaks 30 metų, kai brolis Roger pirmąkart atvyko čia ir kurį laiką gyveno greta Motinos Teresės. 7-9-aisiais dešimtmečiais nedidelės grupės įvairių brolijų ilgiau pagyvendavo Kalkutoje, o 1976 m. pabaigoje atvyko brolis Roger su grupe brolių ir visus žemynus atstovaujančia jaunuolių komanda: tai ten jis parašė pirmą tekstą, kurie vėliau tapo kasmetiniais „Laiškais“, kuriuos brolis Roger adresavo jaunimui.

Brolis Roger vėl čia atvyko 1997 m. į Motinos Teresės laidotuves, ir, nepaisant progos liūdnumo, buvo kupinas džiaugsmo galėdamas dar kartą aplankyti Indiją ir Kalkutą. Jis galėjo vėl atrasti tą kvartalą ir susitikti su kai kuriais iš žmonių, kuriuos buvo sutikęs anksčiau. Apsistojo pas tą pačią šeimą kaip ir anąkart, ir kas vakarą pusę aštuntos tuose namuose buvo malda.

Brolis Alois, naujasis Taizé prioras, su keliais iš brolių atvyks į susitikimą Kalkutoje 2006 spalio 5-9 dienomis. Šis susitikimas bus svarbus pasitikėjimo piligrimystės Indijoje etapas.

Visą straipsnį galite skaityti anglų ar prancūzų kalba.

Atnaujinta: 2006 m. kovo 25 d.