TAIZÉ

Susitikimas Vilniuje

Kardinolo Bačkio žinia jaunimui

 
Gegužės 2 d., šestadienį, vakarinių pamaldų pradžioje, Kardinolas kreipėsi į jaunimą:

Brangus Jaunime,

Nuoširdžiai jus sveikindamas džiaugiuosi, kad šiomis dienomis senoji Lietuvos sostinė Vilnius pasipuošė jaunų žmonių atvykusių iš įvairių šalių šypsenomis. Šlovinimo giesmės ir nauji draugiški ryšiai pripildė visą senamiesčio erdvę. Tai gražiausia dovana Lietuvai, mininčiai savo vardadienį ir tūkstantmečio senumo įvykius, kai krikščionys misionieriai pirmą sykį atkreipė savo žvilgsnius ir žingsnius į šį kraštą.

Dėkoju Taizé bendruomenės broliams, kurie padėjo surengti šias nuostabias bendrystės ir maldos dienas pakviesdami jus atkeliauti į Vilnių pasitikėjimo piligrimystės keliu. Piligrimas nėra turistas, kuris mėgaujasi nematytose vietose patirtais vienadieniais įspūdžiais. Piligrimą veda tikslas. Koks yra šių dienų jaunimo tikslas? Ko ieškote? Ko trokštate?

Jaunystė atveria nuostabius horizontus neaprėpiamoje idėjų, apsisprendimų ir darbų jūroje. Jaunuoliai, pasitikėdami savo ryžtu, energija bei svajonėmis, drąsiai meta į gyvenimo jūrą savo tinklus trokšdami pagauti kuo daugiau ir saugumo, ir džiaugsmo, ir malonumų. Šiuolaikinio žmogaus poreikiai yra be galo dideli, nes išsiplėtė gyvenimo erdvė, atsivėrė valstybių sienos, stiprių patirčių troškimas skatina keliauti, ieškoti, užkariauti ir laimėti. Deja, dažnai būna, kad nepaisant triūso ir pastangų, jų užmesti troškimų tinklai pasirodo besą tušti.

Jauni krikščionys, užsidegę uolumu atversti savo bendraamžius, taip pat turi didelių ambicijų. Jie kuria vis šaunesnes programas, organizuoja įspūdingus renginius, keliauja į šventumu garsėjančias vietas, klausosi protingų konferencijų. Vis dėlto, visa tai irgi negarantuoja sėkmingos žūklės. Nors tinklai plačiai metami, rezultatai pasirodo esą menki, tuštėja bažnyčios, o kompromisiniai kasdieniai pasirinkimai dar labiau nuvilia.

Kodėl taip nutinka? Kodėl net geriausi norai ir daugybė išeikvotos energijos ne visuomet teikia norimą rezultatą, o tikrieji tikslai, džiaugsmas ir palaima, pasimeta intensyvios paviršutiniškos veiklos sumaištyje? Atsakymą į šiuos gyvybiškai svarbius klausimus mums duoda Dievo Žodis. Evangelija teikia gaires gyvenimo pilnatvės, jo gausos paieškoms pasakodama apie šv. Petro žūklę. Visą naktį žvejojęs su draugais, jis nieko nepagavo. Petras buvo profesionalus žvejys, išmanantis savo darbą, tačiau jį ištiko nesėkmė. Rytui auštant jis buvo nusivylęs bei prislėgtas. Kaip tik tuo metu prie jo prisiartino Jėzus ir paprašė paskolinti valtį, kad galėtų iš jos mokyti žmones. Manau, kad Petrui nebuvo lengva paklusti Jėzui, tačiau jis sutiko. Vėliau Jėzus pakvietė Petrą žvejoti. Įsivaizduokite save Petro vietoje: esate nemiegoję, nevalgę, nusivylę ir pikti, kad per naktį nieko nepagavote, o Jėzus sako: Irkitės į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui (Lk 5, 4). Ar daugelis iš jūsų būtumėte paklausę Jėzaus?

Pasitikėdamas Kristumi Petras išplaukė su draugais ir sugavo tiek daug žuvies, kad reikėjo kviestis į pagalbą bendrininkus iš kitos valties, idant tinklus išvilktų į krantą. Kokią žinią ši Evangelijos vieta mums šiandien perduoda?

Visų pirma – kol Kristus neįžengs į mūsų gyvenimą, tol tinklai bus tušti. Tik pasitikėjimas Kristumi neša tikėjimo, vilties ir meilės gausą. Nepalikime Kristaus vienišo bažnyčiose. Leiskime Jam gyventi mūsų kasdienybėje. Pasitikėkime Jo meile ir gailestingumu, kuriais Jis mums atskleidžia gyvenimo prasmę ir mūsų tikslą. Kai Jėzus įžengs į jūsų gyvenimo valtį, nebijosite audrų, nebūsite vieniši, turėsite aiškų gyvenimo tikslą. Jėzus jūsų gyvenimą padarys vaisingą. Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus (Lk 5, 5), – pasakė Petras. Jėzus – Dievo Žodis šiandien kalba kiekvienam iš jūsų 94-tosios psalmės žodžiais: O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja (Ps 94). Pasitikėkite Kristaus žodžiu!

Antroji žinia, kuri kyla iš pasitikėjimo Kristumi, yra tarpusavio bendrystė ir pasitikėjimas vienas kitu. Dievas Petrą palaimino daugiau, suteikė gausiau malonės, evangelinės žuvies, negu jis su savo draugais įstengė ištraukti iš ežero. Mokiniai turėjo sugautomis žuvimis pasidalinti su kitais žvejais, kad jų pačių valtis nepaskęstų nuo žuvų daugybės.

Kristus yra mūsų vienybės ir bendradarbiavimo pamatas. Pasitikėdami Kristumi mes atveriame savo širdis žmonijai, kurią Kristus pašaukė drauge su Juo žvejoti gyvenimo jūroje. Žuvų ir darbo užteks visiems, tačiau vienybė ir bendradarbiavimas suteikia galimybę išgyventi brolišką meilę, kylančią iš Jėzaus meilės, kurią Jis apreiškė mirdamas už mus visus ir kiekvieną ant kryžiaus.

Vilnių mes drįstame vadinti Dievo gailestingumo miestu, nes būtent čia Kristus šv. Faustinai priminė neišsemiamus Dievo gailestingumo lobius ir įteikė raktą, kuris juos padaro prieinamus. Pati trumpiausia malda: Jėzau, pasitikiu tavimi, – kurią jūs matėte Dievo Gailestingumo šventovėje išrašytą įvairiomis kalbomis, atskleidžia mums nuostabią paslaptį – pasitikėdami Jėzumi, mes negalime nepasitikėti visais, kuriuos Jis taip myli.

Šventasis Tėvas Benediktas XVI sako: Nė vienas iš mūsų nežino, kas atsitiks mūsų planetoje, mūsų Europoje per artimiausius penkiasdešimt, šešiasdešimt, septyniasdešimt metų. Tačiau dėl vieno dalyko esame tikri: Dievo šeima visada bus su mumis ir niekas, kas priklauso šiai šeimai, niekada nebus vienas, visada draugaus su Tuo, kuris duoda gyvybę.

Šiandien Kristus yra gyvas savo Bažnyčioje. Jis pasitiki jumis ir šaukia jus drauge patirti Viešpaties meilę, draugystę ir džiaugsmą, idant jais pasidalytumėte vieni su kitais, idant juos parvežtumėte į savo šalis, savo šeimas, idant paskleistumėte savo draugams ir bičiuliams kaip pačią gražiausią pasitikėjimo piligrimystės Vilniuje dovaną. Idant pasidalytumėte svarbia žinia, kad Kristuje tiesa sutampa su meile bei gailestingumu ir moko pasitikėti Jo mistiniu Kūnu – Bažnyčia. Tarp Kūnu tapusio Dievo Sūnaus ir Jo Bažnyčios yra gilus, nepadalijamas ir slėpiningas ryšys, dėl kurio Kristus yra šiandien gyvas savo tautoje, gyvas tarp jūsų.

Audrys Juozas Kardinolas BAČKIS,
Vilniaus arkivyskupas

Atnaujinta: 2009 m. gegužės 2 d.