TAIZÉ

2015-ieji metai Taizé

Nuo 1940 iki 2015…

 

1940 metų rugpjūčio mėnesį, prieš pat Antrąjį pasaulinį karą, brolis Roger atvyko į Taizé kaimelį. Jam buvo tik ką suėję 25 m. Čia jis pradėjo kurti bendruomenę, kuri kaip tikėjosi bus bendrystės pavyzdžiu ir žmonijos susitaikinimo katalizatoriumi:


“Nuo pat jaunystės manęs niekuomet neapleido nuojauta, kad bendruomenės gyvenimas gali būti ženklu to, kad Dievas yra meilė, ir tik meilė. Pamažu įsitikinau, kad būtina sukurti vyrų, pasiryžusių atiduoti visą savo gyvenimą, bendruomenę. Kurie bandytų suprasti vieni kitus ir eitų į susitaikinimą. Bendruomenę, kurioje nuoširdus gerumas ir paprastumas būtų visa ko centre.”
Brolis Roger

Šiandien Taizé bendruomenę sudaro apie 100 brolių, katalikų ir iš įvairių protestantiškų konfesijų, iš beveik trisdešimties šalių.

Brolis Roger mirė 2005 m. rugpjūčio 16 d., eidamas 90 metus. Vakarinių pamaldų metu jį nužudė sutrikusio intelekto žmogus.

2015-aisiais metais bendruomenė švenčia 75-ąsias įkūrimo metines ir kviečia visus prisiminti jos įkūrėją, praėjus 100 metų po jo gimimo ir dešimčiai metų po jo mirties.

Pasirengti 2015-iesiems, brolis Alois, brolio Roger įpėdinis, bendruomenės prioras, pasiūlė trejus metus ieškoti atsinaujinimo Evangelijos šviesoje ir įsipareigoti žmogiškąjam solidarumui.

Atnaujinta: 2014 m. balandžio 12 d.

PDF - 528.1 ko

Atsisiųskite lankstinuką su informacija apie 2015 metus Taizé kaimelyje