TAIZÉ

Vilties akcija

 

Taizé bendruomenės broliai lėšų pragyvenimui užsidirba patys, tik savo darbu. Jie nepriima jokių dovanų ar aukų. Be to, kai kuris nors brolis gauna palikimą ar paveldi šeimos turtą, bendruomenė visa tai atiduoda vargstantiems.

Bendruomenė taip pat teikia pagalbą ir paramą sunkumus patiriantiems žmonėms visame pasaulyje, ypatingai apleistiems vaikams ir ligoniams.

Pagalbos ranka yra tiesiama ir kai kuriems jauniems žmonėms, kurie atvyksta į Taizé kaimelį arba Europos, Lotynų-Amerikos, Afrikos ar Azijos susitikimus. Dauguma jų negali savo įnašu padengti visų buvimo susitikime ar kelionės išlaidų, nes atvyksta iš labai toli…

Kartu su Vilties akcija, norintys gali prisidėti prie šios savitarpio pagalbos.

Naujausią informaciją apie Vilties akciją galite rasti puslapyje anglų kalba.


Kvietimas solidarizuotis su Šiaurės Korėja

Vilties akcijos dėka, nuo 1998 m. Taizé bendruomenė siunčia humanitarinę pagalbą nuo maisto trūkumo kenčiančiai Šiaurės Korėjai. Pastaraisiais metais rėmėme ligonines, siųsdami joms medicininę įrangą ir vaistus.

Liepos pradžioje bus išsiųsta nauja būtiniausios medicininės įrangos siunta. Bendruomenė pasirūpins, kad ji patektų į ligonines ir mažesnių gyvenviečių klinikas. Šiaurės Korėja turi apmokytų gydytojų, tačiau jiems labai trūksta net pačios paprasčiausios medicininės įrangos. Todėl į planuojamą siuntą bus įtraukti geros būklės stetoskopai, termometrai, kraujospūdžio matuokliai, refleksų plaktukai, kepenų biopsijos adatos ir dezinfekuojami chirurginiai instrumentai.

Jeigu žinote apie nenaudojamos modernesnės medicininės įrangos, kuri vis dar galėtų būti naudojama ultragarso tyrimams, fibroskopijai ir endoskopijai, buvimą, prašome mus informuoti el. paštu community taize.fr temos langelyje įrašant “Operation Hope”.

Besiruošiantys į Taizé atvykti per Kristaus žengimo į dangų arba Sekminių šventę, galėtų prisidėti surasdami ir atgabendami medicininę įrangą į Taizé. Atvykę palikite ją priėmimo vietoje. Tie, kurie negali prisijungti prie medicininės įrangos rinkimo, bet norėtų paremti Vilties Akciją, gali tai padaryti internetu.


Keletas Vilties Akcijos veiklos pavyzdžių

Pietų Sudane

Kaimelyje, nutolusiame 25 kilometrus į pietus nuo Rumbeko, gyvena penkiasdešimt raupsuotųjų šeimų. Jos čia atėjo iš viso Didžiųjų ežerų regiono. Nors medicininis gydymas išgydo šią ligą ir pašalina visus infekcijos pavojus, tačiau galūnių praradimas neretai sukelia dideles kliūtis. Visuomenė tokius žmones ir toliau stigmatizuoja. Raupsuotieji negali pasilikti savo gimtosiose vietose. Jų vaikai, net jeigu ir nebuvo paliesti ligos, yra nepageidaujami mokyklose. Šių šeimų, didžiulėje atskirtyje ir pavojuje pradėjusių naują gyvenimą nuo nulio, drąsa ir viltis yra nuostabi. Vilties Akcija padės pastatyti pradinių klasių mokyklą, kad vaikai galėtų toliau mokytis, net ir per lietingąjį sezoną.

Pilietinis karas, reikalaujami mokesčiai ir mokyklų trūkumas buvo kliūtimi jauniems žmonėms tęsti mokslus. Mūsų prioritetu yra padėti jaunimui visapusiškai plėtoti savo potencialą. Įsteigdami Jaunimo galimybių centrą, norime parodyti aiškų tokio įsipareigojimo ženklą. Žemėje, kuri pilietinio karo metu buvo labai priklausoma nuo nevyriausybinių organizacijų (NVO) paramos, bažnyčia nori plėtoti priimančios ir šiltai sutinkančios vietos vaidmenį, skatinti veiklas ir struktūras atviras visų sluoksnių jauniems žmonėms. Vilties Akcija prisidės prie daugiafunkcinių patalpų, pakeisiančių skylėtas palapines, statymo.

Taip pat žiūrėti:
Pietų Sudanas, 2013 m. vasara

Humanitarinė pagalba Šiaurės Korėjai

Būtiniausių medicinos priemonių ir vaistų siunta, surinkta 2011 m. pabaigoje Europos jaunimo susitikime Berlyne, buvo išsiųsta 2012 m. vasario 11 d., kad kovo pabaigoje - balandžio pradžioje pasiektų Šiaurės Korėją. Daugybė žmonių atsiliepė į bendruomenės kvietimą solidarizuotis su Šiaurės Korėjos gyventojais. Tuzinas pakuočių su būtiniausiais vaistais, surinkta šimtai stetoskopų, termometrų, dėžės su tvarsčiais, marlėmis, švirkštais ir įvairiais kitais medikamentais. Taip pat keltas didelių dėžių su chirurginiais instrumentais ir du sterilizatoriai. Vilties akcija pridėjo du deguonies koncentratorius. Viskas buvo supakuota keturiuose konteineriuose. Šiaurės Korėjoje Raudonasis Kryžius paskirstys visa tai po ligonines ir mažesnių gyvenviečių klinikas.

Pagalba bendradarbiaujant su Šiaurės Korėjos Raudonuoju Kryžiumi tęsėsi ir 2012-2013 metais. Išsiųsta medicininė įranga (įskaitant elektrokardiografus, mikroskopus ir pirmosios pagalbos rinkinius gydytojams) bei medikamentai ligoninėms.

2011 m. Taizé bendruomenė kartu su Vilties Akcija nusiuntė humanitarinę pagalbą kenčiantiesiems nuo maisto trūkumo Šiaurės Korėjoje: 260 tonų miltų ir 120 tonų makaronų. 2007 m. bendruomenė nusiuntė tūkstantį tonų kvietinių miltų. Pirmosios humanitarinės pagalbos siuntos į šią šalį buvo išsiųstos bendruomenės dar 1998 ir 1999 m.: daugiau nei tūkstantis tonų grūdų buvo išsiųsta žmonėms, kenčiantiems nuo kelis metus trunkančios sausros ir potvynių. Nuo to laiko, kiekvienais metais galėjome solidarizuotis su Šiaurės Korėja, siųsdami humanitarinę pagalbą: pieną ir buteliukus kūdikių maitinimui, medicinos įrangą ir vaistus. Bendruomenės brolis, kilęs iš Pietų Korėjos, kelis kartus lankėsi Šiaurės Korėjoje ir prisidėjo prie humanitarinės pagalbos siuntų paskirstymo šalyje. 2007 ir 2011 m. bendruomenė pakvietė šešis Šiaurės Korėjos Raudonojo Kryžiaus gydytojus atlikti vienerių metų stažuotę Prancūzijoje.

2009 m. Taizé bendruomenė Kinijoje išspausdino milijoną Biblijų

Europos susitikime, kuris 2008 m. pabaigoje į Briuselį subūrė 40 tūkstančių jaunuolių, brolis Aloisas pranešė, kad, atsiliepdama į Kinijos krikščionių poreikius, Taizé bendruomenė Kinijoje ketino išspausdinti milijoną Biblijų (200 tūkstančių Biblijų ir 800 tūkstančių Naujųjų Testamentų su psalmėmis). Šis leidimas spausdintas Nanjinge, o iš ten 2009 m. Biblija palaipsniui pasiekė visus šalies kampelius.

2009 m. Taizé bendruomenė taip pat remė protestantų bažnyčios Biblijos darbus Kinijoje. Ši parama tęsėsi 2010 ir 2011 m.

Pagalba našlaičiams Etiopijoje

Vilties Akcija jau penkiolika metų padeda Etiopijos vienuolėms, Adis Abeboje globojančioms našlaičiais likusius vaikus, kurių tėvai sirgo AIDS, taip pat raupsais sergančias šeimas.

Burkina Faso

Burkina Faso yra Sahelyje, kur devynis mėnesius be pertraukos vyrauja sausra. Gyventojai naudojasi atvirais šuliniais, kurie neretai visiškai išdžiūsta, tada moterys yra priverstos neštis nešvaraus vandens iš lietaus tvenkinių. Kartais joms tenka eiti net apie dešimt kilometrų. Kadangi vandens telkinių yra labai mažai, be to reikia ilgai laukti eilėje, jie neretai tampa konflikto priežastimi. Vilties Akcija padeda gręžti šulinius bei sumontuoti vandens siurblius, tokiu būdu pagerindama vietos gyventojų prieigą prie geriamo vandens ir užkirsdama kelią ligoms.

2010 m. Vilties Akcija prisidėjo prie projekto, kurio tikslas buvo aprūpinti pienu Nanoro (Burkina Faso) ligoninės vaikus.

Pagalba potvynių nusiaubtai Bolivijai

2007 m. potvyniai užliejo keletą Bolivijos regionų, iš kurių labiausiai nukentėjo Beni valstija. Vilties Akcija prisidėjo maisto produktais aprūpinant gyvenamąjį būstą praradusias ir palapinėse apsigyvenusias Trinidado šeimas.

Tuo metu, kai Bolivijos lygumas siaubė lietūs, kalnai kentėjo nuo priešingų oro sąlygų. Pavyzdžiui Altiplaną buvo apėmę sausros. Vilties Akcija padėjo El Alto ūkininkams žemės ūkio įrankiais ir sėklomis.

Bangladešo mokyklos

Vilties akcija remia Mymensingho mokyklas Bangladeše, kuriose iš viso mokosi apie 1500 vaikų. Šios mokyklos kartu subūrė musulmonų, induistų ir krikščionių mokytojus, kurie patys yra studentai ir turi susimokėti už mokslus. Šie studentai supranta, jog norėdami gauti pagalbą, jie patys turi kažką pasiūlyti. Taigi jie aukoja savo laiką šioms mokykloms ir neturtingų šeimų vaikams. Tokia tarnystė leidžia geriau pajausti tai, kad priklausai vienai žmonijos šeimai.

Žiūrėti:
Stipendinės programos mokyklos Mymensinghe

Kombodža – ligonių priėmimo vieta

Nuo 2008 m. iki 2020 m. Vilties Akcija siuntė pagalbą Kūdikėlio Jėzaus parapijai Boeng Tumpune, Kambodžoje, kur yra įsikūręs centras ligoniams. Siekdama atsiliepti į vargšų žmonių poreikius, atvykstančių iš įvairių šalies provincijų, ši parapija pradėjo projektą, kuris padeda užtikrinti ligonių orumą ir suteikia jiems medicininę pagalbą. Sostinė Phnom Penh yra gan arti, todėl, jei reikia, galima nuvežti sergančiuosius į ligoninę. Gaunama parama panaudojama sumokėti už ligoninės išlaidas arba paties centro veiklai finansuoti: darbuotojų atlyginimams, pastato išlaikymui, ligonių priėmimui ir vaistams.

Žiūrėti:
Apsilankymas 2013 m. balandį

Atnaujinta: 2014 m. gegužės 19 d.
Norėdami
prisidėti
prie Vilties Akcijos
paspauskite čia.