TAIZÉ

Krukmakeriet i Taizé

 

Krukmakeriet och dess sammanhang

Krukmakeriet i Taizé är helt integrerat i livet i den ekumeniska kommuniteten som består av ungefär 90 bröder från omkring 30 länder. Arbetet där är en del av ett större sammanhang, och det är förklaringen till ett antal praktiska val som har gjorts. Vi är inte i första hand konstnärer, oavsett om det handlar om design eller om att utföra konsthantverksarbete, utan bröder som lever ut ett andligt engagemang i solidaritet, i Taizé dit tusentals unga vuxna kommer eller på andra platser i världen.

JPEG - 25.1 ko

Äventyret med keramiken började under vintern 1949, när ett krukmakeri byggdes i Taizé. Steg för steg utvecklades det med fokus på handdrejning och utveckling av glasyrer till stengods, baserade huvudsakligen på vegetabilisk aska.

Kommuniteten växte, och bröderna fortsatte att leva enbart på de inkomster de fick genom sitt arbete. De flesta av de bröder som arbetar med keramiken har dessutom någon annan arbetsuppgift. Därför används enkla arbetsmetoder, delvis mekaniska (med hjälpmedel som gipsformar, pressar och indrejningsmaskiner), och det som tillverkas är brukskeramik.

Två enkla metoder har bibehållits från det första krukmakeriet: tillverkningen av lera av råmaterial från lertag i trakten och framställningen av egna, karaktäristiska glasyrer.

En kort presentation

JPEG - 25.7 ko

Leran som används för keramiken i Taizé "sintrar" (smälter samman och blir kompakt) när temperaturen i ugnen uppgår till 1280°C. Resultatet kallas stengods. Innan föremålen doppas i glasyr bränns de en första gång i 950° C (skröjbränns). Som bränsle i alla våra ugnar använder vi naturgas (metan).

Vissa saker (lampor, fåglar) tillverkas av ett slags porslinslera i en särskild gjutningsverkstad.

Glasyrer på stengods består av silikat som formas vid temperaturen 1280° C genom fusion av olika mineraler: fältspat, kaolin, kalk, kisel och talk. De kan ta olika färg om man tillsätter pigment av något slag, järnoxider som ger elfenbenfärgsfärgad, grön, svart eller brun glasyr, kobolt eller koppar som ger blå och violetta toner eller titanium som ger en gul-orange yta. Glasyrerna innehåller ibland aska som består av mineraler som växter tagit upp ut marken. Man kan själv tillverka sådan glasyr genom att blanda mineraler, vilket vi gör i flera glasyrer.

JPEG - 18.7 ko

Vid den första bränningen av vår keramik samarbetar vi med några andra krukmakerier i trakten som ett tecken på solidaritet med dem; vi hinner inte heller göra allt på egen hand.

Våra vanligaste glasyrer

Gousseau (gul): en rekonstruktion av en glasyr som vi från början fick ur askan från olika träd som växer i en närbelägen skog, Gousseauskogen.

Omnia (grön sidenmatt): en glasyr som vi framställer genom att blanda olika glasyrer.

Blå: en blandning av mineraler som liknar askan från träden i Bresse med tillsats av koboltoxid.

JPEG - 24.9 ko

Okoumé (blå-grå sidenmatt): en blandning av mineraler som liknar den aska vi i början fick genom att bränna överblivna bitar av ett exotiskt träslag som använts i en fabrik i närheten.

Temmoku (svart med rödbruna inslag): ett japanskt namn på en klassisk glasyr som innehåller järn och som började användas i Kina för mer än 1000 år sedan.

Bois de Bresse (vit blank): en blandning av mineraler som liknar den aska vi i början genom att bränna borthuggna häckkvistar från Bresse, en trakt nära Taizé.

Hasselnöt (ljusbrun halvmatt): en blandning av mineraler som liknar den aska vi i början fick genom att bränna hasselnötskal från Spanien.

Röd järn (rostbrun): en glasyr som innehåller järn och fosfor.

Gul: en glasyr som är rik på aluminium och som också innehåller titaniumoxid.

JPEG - 23.2 ko

Lite praktisk information

Alla våra produkter tål diskmaskin och mikrovågsugn. De bör däremot inte ställas i en ugn som är mer än 200° varm.

På grund av risken för skador på godset har vi inte längre någon postorderförsäljning av keramik.


The Practice of Stoneware Glazes – Minerals, rocks, ashes
Broder Daniel
Denna handbok, som är avsedd både för nybörjare och yrkesverksamma keramiker, tar läsaren med sig genom en serie enkla övningar in i stengodsglasyrernas traditioner, glasysrer som gjorts av sten, mineral eller aska. En samling med 60 smältpunktsdiagram är som kartor som visar vägen in i glasyrernas värld. Tips om hur man identifierar aska och gör glasyser av dem, glasyrer som låter det som är karaktäristiskt för varje växtart komma i dagen.
La Revue de la Céramique et du Verre
2005 - 256 p - 16,5 x 24 cm
ISBN: 2908988216

Sista uppdateringen: 12 September 2020