TAIZÉ

Chúng ta hiểu như thế nào?

 

Chúng ta hiểu như thế nào khi nói đến “bạo lực tình dục”, “lạm dụng tinh thần” hay “lạm dụng tình cảm”?

Bạo lực tình dục có thể bao gồm nhiều hành vi, được pháp luật xác định, mà không có sự đồng ý hoàn toàn của một trong các bên.

Lạm dụng tinh thần xảy ra khi quyền tự do tín ngưỡng và hành động độc lập bị từ chối. Một mối quan hệ tin cậy được lợi dụng để thỏa mãn mong muốn của một trong các bên.

Lạm dụng tình cảm là một kiểu hành vi tâm lý mang tính phá hoại được thể hiện bởi một người ở vị trí quyền lực, có thẩm quyền hoặc được tin cậy. Nó liên quan đến sự tấn công liên tục vào lòng tự trọng của một người, có thể dưới hình thức bỏ bê, liên tục chỉ trích và so sánh, cũng như tước đoạt tình cảm. Kẻ bạo hành không tôn trọng sự toàn vẹn về tâm lý, cảm xúc, tinh thần hoặc thể chất của người khác.


Điều gì có thể làm tăng nguy cơ lạm dụng và vi phạm ranh giới?

Một mối quan hệ không cân xứng giữa con người với nhau, đặc biệt là về sự phụ thuộc và quyền lực.

Cơ cấu không rõ ràng, trong đó quyền và nghĩa vụ không được xác định.

Ưu tiên bảo vệ uy tín của tổ chức, cá nhân.

Luật im lặng do kẻ tấn công và/hoặc tổ chức áp đặt.


Hành động “với sự đồng ý” có nghĩa là gì?

Có nghĩa là nhận thức được nhu cầu và mong muốn của người khác và đáp ứng chúng một cách cẩn thận. Nó đòi hỏi sự đồng ý bằng lời nói và không bằng lời nói (trong một số trường hợp nhất định cũng bằng văn bản).

Không nói gì hoặc không nói "không" không có nghĩa là đã có sự đồng ý. Câu hỏi không phải là biết một người có nói "không" hay không mà là người đó có nói "có" hay không.

Sự đồng ý được đưa ra một lần có thể thay đổi và do đó phải được yêu cầu nhiều lần. Một người đã từng nói đồng ý có thể thay đổi quan điểm của họ. Một người có thể rút lại sự đồng ý của họ bất cứ lúc nào. Mọi hình thức hoạt động đều phải dừng lại trong những trường hợp như vậy.