TAIZÉ

Taizé en India

 
De uitwisselingen tussen Taizé en India bestaan al jaren.
Sinds lange tijd gaan broeders en jongeren vanuit Taizé naar India en omgekeerd gaan jonge Indiërs naar Taizé.

Het is na de eerste ontmoeting van Taizé in Madras in 1985 dat er groepen jongeren van het subcontinent naar Taizé begonnen te komen. Afkomstig uit alle delen van de Indiase Unie zijn ze een afspiegeling van de verscheidenheid aan culturen die dit uitgestrekte land herbergt. De jongeren zijn door hun lokale kerken of jongerenbewegingen uitgekozen om de drie maanden van hun visum in Taizé door te brengen. Hun aanwezigheid in Taizé schept in de eerste plaats de mogelijkheid om met jongeren uit verschillende landen te delen op welke manier zij in India uit hun geloof leven, evenals de uitdagingen en vragen die dat geeft in deze tijd waarin er zoveel grote veranderingen plaatsvinden in de Indiase maatschappij.

In Taizé

Eddie Edezhath, één van deze jongeren die op de heuvel verbleef, schrijft: “Elk jaar brengen een aantal jongeren van de ‘Jesus Youth’ een paar maanden in Taizé door. Het is voor hen een tijd van vernieuwing en verdieping. Ze komen opgeruimd en met nieuw enthousiasme terug. Zo verrijken zij het leven van deze beweging.”

Ontmoetingen in Madras

De internationale ontmoetingen in Chennai (Madras) in 1985 en 1988 zijn voor iedereen die eraan deelnam buitengewone gebeurtenissen geweest. Elk van deze ontmoetingen bracht enkele duizenden jonge Indiërs bij elkaar, uit het hele land en afkomstig uit talrijke kerken… evenals jongeren uit andere Aziatische landen en zelfs van nog verder. Met het graf van de apostel Thomas dat zich in de kathedraal van Madras-Mylapore bevindt, gaat het christendom in Madras terug tot haar begintijd. Tegenwoordig is de christelijke gemeenschap daar één van de grootste van India.

JPEG - 26.4 kB

In 1991 schreef de jongerencommissie van de bisschoppenconferentie (CBCI): “Het kenmerkende evenement van 1985 was de ontmoeting die door de broeders van Taizé gehouden werd in Madras in samenwerking met de CBCI. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de kerk in India dat zoveel jongeren bij elkaar waren. De vernieuwing van het jongerenpastoraat die overal plaatsvond was het natuurlijke gevolg van deze ontmoeting.”

Aartsbisschop Thomas Menamparampil, die jarenlang voorzitter was van de commissie voor evangelisatie van de federatie van de Aziatische bisschoppenconferenties (FABC), schreef: “Taizé is bezig Azië bewust te maken voor haar eigen spirituele identiteit en slaat bruggen tussen culturen door gevoelswerelden tot elkaar te brengen en de aandacht te vestigen op de bronnen van innerlijk leven.”

Regionale ontmoetingen

Wat is er gebeurd sinds de ontmoetingen van Madras? Door de jaren heen vonden er ontmoetingen plaats van heel verschillende aard, in aantal teveel om op te noemen; van Assam tot Tamil Nadu, van Meghalaya tot Kerala. In 1996 bracht de ‘pelgrimage van vertrouwen in Ranchi’ enkele honderden jongeren bij elkaar uit Gumla, Hazaribagh, Simdega, Dumka en Muzzafarpur. In 2001 vond een zelfde soort evenement plaats in Andhra Pradesh.

In 2000 reisden een aantal jonge Indiërs en een broeder van Taizé drie weken lang dwars door India en organiseerden er ontmoetingen en gebeden. Iedereen die dat wilde, werd uitgenodigd zich bij hen te voegen, over de grenzen van taal, kaste, godsdienst en generatie heen. De plaatsen waar de pelgrimage halt hield, werden uitgekozen om hun verscheidenheid: het centrum van de hoofdstad van India, New Delhi en de voorsteden van een grote stad, Vasai; een metropool, Mumbai (Bombay) en een dorp, Dornakal; een plek van rust, Brotherhood House en een plek waar gewoonlijk al in grote getale mensen bij elkaar komen, Vellankani.

Het algemene thema van al deze ontmoetingen is ‘innerlijk leven en solidariteit onder mensen’. Soms is het mogelijk heel concreet uitdrukking te geven aan dit verlangen naar solidariteit. Na de aardbeving in Gujarat in januari 2001, bezochten de directeur van het regionale jongerenpastoraat en twee jongeren uit Andhra Pradesh in samenwerking met Taizé Gujarat om te zien wat in deze verwoeste gebieden gebeurde. Het bezoek liep uit op een gebaar van materiële steun aan een aantal families die in deze ramp alles verloren.

Regelmatig worden er ontmoetingen georganiseerd voor de jongeren die een tijd in Taizé doorgebracht hebben. In deze ontmoetingen ligt het accent op de vraag hoe men de ervaring die men in Taizé opdeed een vervolg kan geven in het eigen leven en op de plaats waar men woont.
Herhaaldelijk worden broeders uitgenodigd om gebeden te houden tijdens sommige van de nationale bijeenkomsten voor jongeren uit verschillende kerken.

Kolkata

De stad Kolkata (Calcutta) heeft een bijzondere plek in het hart van veel broeders van Taizé. In de herfst van 2006 is het dertig jaar geleden dat broeder Roger er voor de eerste maal heenging om een tijd bij moeder Teresa mee te leven. Op verschillende momenten in de jaren ’60, ’70 en ’80 leefden broeders voor langere tijd in kleine fraterniteiten in Calcutta, maar aan het eind van 1976 was broeder Roger er met een groep broeders en een team van jongeren waarin alle continenten vertegenwoordigd waren; daar heeft hij de eerste geschreven van wat de jaarlijkse ‘Brieven’ zouden worden van broeder Roger aan de jongeren.

In 1997 was broeder Roger opnieuw in Calcutta voor de begrafenis van moeder Teresa. Ondanks het verdriet van deze gelegenheid, was hij vol vreugde dat hij de mogelijkheid had nog een keer naar India en Calcutta terug te keren. Hij kon de wijk opnieuw ontdekken en een aantal van de mensen ontmoeten die hij tijdens zijn vorige bezoek had ontmoet. Hij logeerde bij dezelfde familie en elke avond om half 8 was er een gebed in het huis.

Broeder Alois, de nieuwe prior van Taizé, zal samen met een aantal broeders aanwezig zijn bij de ontmoeting in Calcutta van 5 tot 9 oktober 2006. Die ontmoeting zal een belangrijke mijlpaal worden in de pelgrimage van vertrouwen in India.

Zie het Engelse of Franse artikel voor de complete versie van dit artikel.

Bijgewerkt: 23 maart 2006