TAIZÉ

Ontmoeting in Brussel

Uittreksels uit de geschreven pers

 

Met rugzak en bidstoel op zoek naar diepgang

De Standaard: 31 december 2008

’Ik ben naar hier gekomen om vijf dagen in stilte en gebed door te brengen’, zegt Sirpa Honkanen (28) uit Finland. Ze is een van de 40.000 Europese jongeren die deze week naar Brussel zijn afgezakt om deel te nemen aan de jaarlijkse jongerenontmoeting van de broeders van de geloofsgemeenschap van Taizé . Vorig jaar was Genève de plaats van afspraak. Dit jaar zijn de Heizelpaleizen in Brussel vijf dagen een plek waar katholieken, protestanten en orthodoxe jongeren elkaar ontmoeten. (...)

Net als Sirpa wil ook haar vriendin Irina in Brussel tussen de 40.000 deelnemers de stilte opzoeken. ’Ik wil mijn relatie met God verdiepen’, zegt ze. ’Deze week ga ik stilstaan bij en nadenken over die relatie.’ Zowel Sirpa als Irina is protestant. Sirpa werkt bij de Evangelical Lutheran Church of Joensuu. ’Ik ben hier dus ook een beetje beroepsmatig’, zegt ze. ’Maar dat ik gelovig ben, staat buiten kijf. Ik kijk het meeste uit naar de ontmoeting met jongeren die hun geloof op een andere manier beleven. Ik ben benieuwd naar onze gelijkenissen. Dat we overeenkomen, hoewel we een ander geloof hebben.’ (...)

De gebedsmomenten verlopen steeds volgens hetzelfde stramien. Religieuze liederen, teksten en gebeden wisselen elkaar af. Als de broeder die de dienst leidt de deelnemers aanspoort tot een moment van stilte, kun je bijna tien minuten lang een speld horen vallen in de expohal. Vooral tijdens de avonddienst, wanneer de paleizen helemaal volgelopen zijn, is het een indrukwekkende ervaring. Heel wat jongeren sluiten hun ogen en nestelen het hoofd in hun armen of schermen hun gezicht af met hun handen.

(...) Toch komen de jongeren ook in Brussel aan hun trekken. ’Wat ze hier interessant vinden, zijn de workshops’, zegt Gautier. ’Er wordt veel gepraat over Europa of over samenleven met andere culturen. Dat soort debatten kunnen ze nergens voeren in hun dagelijkse leven. Ze vinden het fijn om wat meer diepgang op te zoeken. Ze willen een dieper gesprek aangaan dan een over de het laatste model gsm dat op de markt is. Er zijn nog jongeren met die behoefte.’ (...)

40.000 jongeren op ontmoetingsdagen van Taizé in Brussel

Het Laatste Nieuws: 29 december 2008

Vertrouwen, moed en vrijheid
Een ’Brief uit Kenia’ van broeder Aloïs, die de Taizégemeenschap leidt, dient als basis voor de ontmoeting in Brussel. "Iedereen kan bijdragen aan een beschaving waarin niet achterdocht maar vertrouwen toonaangevend is", schrijft broeder Alois, prior van de Taizégemeenschap. "We mogen moed vatten om iets nieuws te beginnen, ook al is ons uitgangspunt niet perfect. Dan zullen we vrijheid vinden". Zijn brief werd vertaald in meer dan dertig talen en werd aan alle jongeren uitgedeeld bij hun aankomst in Brussel.

Gastgezinnen
Elk Europees land is sterk vertegenwoordigd. Zo zijn er 510 jongeren uit Portugal, 600 uit Spanje, 2.000 Fransen, 1.500 Italianen, 2.000 Duitsers, 900 Litouwers, 650 Slovenen, 9.200 Polen en 300 Russen.
De jongeren logeren bij Belgische gastgezinnen. "We zochten de voorbije weken nog 20.000 plaatsen en elke dag konden we er duizend vinden", zegt broeder Emile, die voor de contacten met de pers instaat.

Bezinning
Elke morgen komen groepen samen voor bezinning op 180 ontmoetingspunten van Mechelen tot Nijvel en van Aalst tot Leuven. De katholieke, protestantse en orthodoxe kerk van België organiseren deze ontmoetingen. Rond de middag stromen de jongeren op de Heizel samen om in de paviljoenen van Brussels Expo te eten, over bepaalde thema’s te praten en te bidden.

Bijgewerkt: 15 januari 2009