TAIZÉ

Genève heel blij met de 40.000 jongeren van Taizé

 
De pelgrims hebben op positieve wijze het gewone dagelijkse leven van de inwoners van Genève en van de kerkgemeenschappen op zijn kop gezet.

JPEG - 35.6 kB

De veertigduizend jonge pelgrims van Taizé hebben, na vijf vreugdevolle dagen, eergisteren Genève verlaten. Unaniem is men van mening dat de 30e oecumenische ontmoeting een succes was. Negentig procent van de jongeren werd in gezinnen ondergebracht, iets wat een maand voor de ontmoeting nog ondenkbaar was. Eind november moesten er immers nog 15.000 onderdakadressen gevonden worden. “We zijn zeer dankbaar. De ontvangst die men ons heeft bereid, heeft onze verwachtingen overtroffen,” zegt broeder Emile, de perswoordvoerder van de gemeenschap, met blijde stem.

Heel positief voor Genève

Vijf dagen lang onderging Genève een verjongingskuur. Groepen jonge pelgrims waren overal in de stad te vinden. Zonder dat er ook maar één incident gesignaleerd werd van de kant van de politie of van de organisatoren. De stadsbusmaatschappij zette 40 extra bussen in. “Alles is goed verlopen. Chauffeurs vertelden ons dat ze het zingen van de jongeren in hun bus wel prettig vonden,” aldus woordvoerster Catherine Legendre.

“Hier zal zeker een positief effect van uitgaan voor de beeldvorming van Genève,” denkt Pierre Maudet. De bestuursadviseur, die zelf onderdak verleende aan twee jongeren uit Wit-Rusland, is van plan om enkele suggesties aan de VVV door te geven. “Terwijl Genève tegenwoordig vooral mikt op het zakelijke en luxueuze toerisme, hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe belangrijk deze jongeren, de toeristen van morgen, voor ons kunnen zijn.” Volgens hem zou men het aanbod van kamerverhuur door particulieren, de ‘chambre d’hôte’-formule’, moeten vergroten en zou men de bewegwijzering in de stad voor deze groep bezoekers moeten verbeteren.

Een impuls voor de oecumene

“De inwoners van Genève krijgen vaak als kritiek dat ze niet hartelijk genoeg zouden zijn. Deze ontmoeting heeft het tegendeel bewezen,” is de reactie van Manuel Tornare die met Pierre Maudet de stad vertegenwoordigde bij de officiële gebedsviering van zondagavond in de Palexpo. “De aanwezigheid van al die nationaliteiten heeft ons erg goed gedaan. Het is goed dat in zo’n rijke stad als Genève, het vraagstuk van de verdeling van rijkdommen aan de orde wordt gesteld,” vindt Loly Bolay, voorzitster van het Raadsbestuur, die eveneens naar de Palexpo kwam. Opvallend was dat geen enkel lid van de Staatsraad de officiële ceremonie bijwoonde.

Wat betreft de kerken: zoveel jongeren hebben hier voor een forse impuls gezorgd. “Het was een echte ontdekking voor de kerkgemeenschappen, waarvan velen wat op hun retour waren,” vindt dominee Roland Benz, een van de initiatiefnemers van de ontmoeting.

In kringen van de katholieke kerk constateert men dat Taizé de parochianen dichter bij elkaar heeft gebracht. “Ze hebben een nieuwe vorm van bidden ontdekt in de vorm van heel eenvoudige gebeden,” merkt bisschoppelijk gedelegeerde Philippe Matthey op. “Het vuur van de oecumenische betrekkingen werd weer aangewakkerd. Laten we hopen dat het geen strovuurtje blijft,” is de wens van Philippe Reymond, moderator van de Vereniging van dominees. De volgende ontmoeting zal van 29 december 2008 tot 2 januari 2009 plaatsvinden in Brussel.

Jean-Yves Clémenzo
Tribune de Genève
3 januari 2008

Bijgewerkt: 15 januari 2008