TAIZÉ

Pilgrimage van Vertrouwen op Aarde

Pelgrims van Vrede

 

Op de laatste avond van de Europese Ontmoeting in Ljubljana stelde broeder Matthew de volgende vraag:

"Zijn we bereid om hetzelfde pad te bewandelen? Als we dat kunnen, dan kunnen we als christenen samen, als gist in het deeg, een verschil maken. Zou vrede onder elkaar niet meer hoop geven op vrede in de wereld? Zijn we bereid om in de tijd tussen nu en de Europese Ontmoeting in Tallinn als pelgrims van de vrede onze pelgrimstocht van vertrouwen op aarde voort te zetten?

Zouden we onszelf tot Pasen 2024 de tijd kunnen geven om na te denken over welke initiatieven we vandaag als pelgrims van de vrede in onze verschillende landen kunnen ondernemen? Hoe kunnen we bidden, elkaar ontmoeten en zelfs wandelen van plaats naar plaats, van kerk naar kerk en zoeken naar wegen van vrede?"


Hoe kan ieder van ons, nu de vastentijd begint, nadenken over dit thema om pelgrims van de vrede te worden, waar we ook zijn? Het betekent niet per se iets groots beginnen. Het kan ook betekenen dat we ons gewoon aansluiten bij bestaande initiatieven.

In de inleiding van de jaarlijkse Broederraad in januari deelde broeder Matthew deze woorden met de medebroeders:

"Hoe zijn we geroepen om als gemeenschap aanwezig te zijn bij de wonden van de menselijke familie? We kunnen niet proberen bouwers van eenheid of pelgrims van vrede te zijn zonder te luisteren naar de stemmen van hen die lijden onder dodelijke conflicten of onder het geweld dat steeds meer op de loer ligt in onze samenlevingen. (...) Er kan geen duurzame vrede zijn zonder gerechtigheid voor iedereen, vooral voor hen die lijden. Hoe daagt dit ons uit? Hoe vaak overwint Jezus in de evangeliën de barrières van scheiding tussen vijandige volken? Sprekend over zijn leven dat hij voor iedereen opofferde aan het kruis, vertelt Paulus ons over Christus dat hij: "beide groepen in één lichaam met God verzoende(n) door het kruis, waardoor hij die vijandschap doodde. Zo kwam hij en verkondigde vrede aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. " (Ef 2,16-17)

Een van de broeders is bezig met het plannen van een reeks bezoeken aan Polen en maakte in verband daarmee de volgende opmerkingen:

"In antwoord op de vele uitnodigingen die ik ontving tijdens de Europese Ontmoeting in Ljubljana, zal ik volgend jaar april naar Polen reizen. Ik heb 14 steden uitgekozen voor dit bezoek onder de noemer " Samen onderweg ". Ik zal zeker reizen, maar om ook samen te zijn, heb ik jongeren uit elk van deze steden uitgenodigd om mij te vergezellen. Minstens twee jongeren uit de eerste stad zullen met mij meegaan naar de tweede stad om daar ontvangen te worden en deel te nemen aan het programma dat is voorbereid. De jongeren uit de tweede stad gaan met mij mee naar de volgende stad, enzovoort. Als jongeren met mij meer steden willen bezoeken, des te beter. Ze zullen verwelkomd worden door de families en de lokale kerk. Ik hoop dat dit idee zal werken en dat de fysieke en spirituele reis echt samen zullen plaatsvinden."

Als je ideeën hebt over hoe je Pelgrims van Vrede kunt zijn terwijl we onze Pelgrimage van Vertrouwen op Aarde voortzetten, schrijf dan naar pilgrims taize.fr en we zullen de initiatieven publiceren op onze website en sociale media.

Zie de volgende artikelen (in het engels):
Een Palestijnse familie vertelt hun verhaal
Een rabbijn spreekt
Hoop cultiveren

Bijgewerkt: 24 februari 2024