TAIZÉ

Het gezelschapspel “Kellia”

Wie waren de abba’s (vaders) en amma’s (moeders)?

 

Een oudste zei tegen één van zijn broeders: Ga heen en verblijf in je kellion en je kellion zal je alles leren.

Rond de vierde eeuw verlieten een aantal mannen en vrouwen in Egypte, maar ook in Syrië, Palestina en een aantal andere gebieden in het Midden-Oosten en in Klein Azië hun bezittingen, hun families en het dagelijks leven van die tijd, met als doel om alleen te leven in de woestijn. Zij staan bekend als de woestijnvaders en -moeders.

Ze leefden een sober leven. Ze woonden in grotten of in kleine kellia die ze zelf bouwden. Ze aten brood, kruiden en groenten. Ze kwamen rond van eenvoudig handwerk: linnen weven, manden of touwen maken… En boven alles baden ze.

Wat was hun motivatie? Voornamelijk een diep verlangen naar gemeenschap met God. Hun nederige handwerk, hun leven van armoede en ascese, voortdurend gebed, aanvaarding van het zelf en de ander en de strijd met de innerlijke duisternis… de amma of abba ondernam al deze dingen om beschikbaar te zijn voor God. De kellion, die zowel functioneerde als schuil- en verblijfplaats, werd het symbool van hun persoonlijke strijd.

In de woestijn vertrouwde iedereen zijn of haar levenswijze, de gedachten die tot hen kwamen en hun gewoonten toe aan een oudste. Dit was de manier waarop ze het meest samenwerkten in hun levens.

Sporen van deze gesprekken zijn aan ons overgeleverd in de vorm van korte verhalen, zoals die hierboven, waarin we een mengeling van wijsheden, advies, anekdotes, verbeeldingen en humor vinden.

Hoewel hun levens op ons misschien heldhaftig overkomen, was het vooral een hard bestaan. Er is bijna niets in de woestijn en om te kunnen overleven moesten ze goed zorgen voor die paar dingen die er wel te vinden waren. Dat gold niet alleen voor voedsel, voor de grond, maar ook voor de andere mensen die ze af en toe ontmoetten, en zelfs, volgens sommige overleveringen, dieren.

Respect voor alles wat leeft, het overpeinzen van de grote woestijnvlaktes, in het reine komen met de eigen grenzen… Zouden we niet kunnen zeggen dat de abba’s en amma’s, hun tijd ver vooruit, een echte ecologie van de woestijn uitdroegen?


Een langer artikel over de woestijnvaders en - moeders is beschikbaar in het Frans en in het Engels.


* Kellion (meervoud kellia) is een Grieks woord dat "cel" betekent, een soort klein huisje.