TAIZÉ

Oekraïne | Voorstel voor een vredesgebed

 

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben christenen van over de hele wereld gebeden voor vrede. Hieronder vind je een voorstel voor een gebedsviering met liederen uit Taizé.

Daarnaast kun je via deze pagina op de website een voorbede naar de broeders sturen.

Voorstel voor een vredesgebed

Lied

Laudate omnes gentes of Славіте всі народи (Slavite vsi narody)

Gebed van Broeder Alois

Christus Jezus, nu we in stilte voor u staan, laten we dit vurige gebed tot u opstijgen: sta niet toe dat er nog langer wapens worden afgevuurd op Oekraïne! Ontvang hen die sterven door geweld en oorlog in uw liefde, troost hun rouwende families, toon uw aanwezigheid aan hen die in angst leven of zijn gevlucht. Ondersteun hen die een verlangen naar vrede koesteren en die zich, in Oekraïne, Rusland, Belarus of elders, inzetten voor een einde aan oorlog. Oog in oog met een ondraaglijk lijden, geloven we dat uw woorden van liefde en vrede nooit zullen vergaan. U gaf uw leven aan het kruis, en opende voor ons een toekomst, zelfs voorbij de dood. Nu we op weg zijn naar Pasen, zal het licht van uw opstanding ons leiden, zelfs in het duister, en ons eraan blijven herinneren dat het kwaad nooit het laatste woord heeft. En we smeken u: geef vrede in onze dagen. U bent onze hoop.

Psalm

Tussen elk vers kan Bonum est confidere worden gezongen


Hoe lang nog, God, zal de tegenstander U bespotten?
Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen?
Waarom houdt uw hand zich in bedwang?
Hef uw machtige hand en sla toe.

God, mijn koning van oudsher,
die verlossing brengt in het hart van het land!
U hebt bronnen en beken laten ontspringen,
altijd stromende rivieren drooggelegd.

Van U is de dag, van U is de nacht,
U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,
U hebt de grenzen van de aarde bepaald,
zomer en winter, U hebt ze gevormd.

Geef uw duifje niet prijs aan de wilde dieren,
vergeet uw vernederd volk niet voorgoed.
Houd uw verbond voor ogen – vol is het land
met duistere oorden, holen van geweld.

Laat verdrukten niet teleurgesteld heengaan,
laat zwakken en armen uw naam loven.
Sta op, God, verdedig uw zaak,
bedenk dat dwazen U dag na dag bespotten,


uit Psalm 74

Lezing

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.


2 Korintiërs 1:3-4

Lied
Dona nobis pacem

Stilte

Voorbeden

Kyrie 10 kan worden gezongen na elke voorbede.

  1. Voor iedereen die in Oekraïne woont. Voor de oorlogsslachtoffers en hun rouwende geliefden. Voor allen die gewond zijn geraakt.
  2. Voor gezinnen, jongeren, kinderen en ouderen die moeten leven in angst voor bombardementen.
  3. Voor mensen die hun huis hebben moeten verlaten - verbannenen, vluchtelingen, ontheemden en voor hen die ze opvangen.
  4. Voor hen die extra kwetsbaar zijn, geen plek hebben om naar toe te gaan, zich machteloos voelen nu ze geconfronteerd worden met de gevolgen van oorlog.
  5. Voor de leiders van de naties en allen die de loop der gebeurtenissen kunnen beïnvloeden, dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komt.
  6. Voor kerkleiders. Mogen zij begrijpen hoe ze mensen die worden getroffen door dit vreselijke lot kunnen begeleiden.
  7. Voor vredestichers. Voor iedereen in Oekraïne, Rusland, Belarus en elders die zich toelegt op het openen van dialogen en het bewerkstellingen van gerechtigheid.

Onze Vader

Zegen

U zegent ons, Christus Jezus, u bent onze vrede en onze hoop.

Liederen

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Bijgewerkt: 4 mei 2022