TAIZÉ

Broeder Alois draagt zijn ambt als prior over

 
In overeenstemming met de Regel van Taizé, waarbij de prior van de gemeenschap een broeder aanwijst om na hem continuïteit te waarborgen, heeft broeder Alois alle broeders geraadpleegd en zal zijn ambt als prior overdragen aan broeder Matthew. Broeder Matthew is Engels en komt uit de Anglicaanse kerk. De overdracht van het ambt van prior zal plaatsvinden op zaterdag 2 december, tijdens het Avondgebed om 20.20 uur, aan het begin van de Adventstijd.

Broeder Alois licht toe: "Achttien jaar na het opvolgen van broeder Roger, waarbij de wereld en de kerk erg veranderd zijn de laatste twintig jaar, voel ik dat de tijd is gekomen om mijn verantwoordelijkheden over te dragen aan een broeder die later dan ik onderdeel is geworden van onze gemeenschap. Op de familie-achtige manier dat wij ons gemeenschapsleven zien heeft het ambt van prior geen leeftijdsgrens of een vaste tijdsduur. Maar ik zei tegen mezelf: het is aan mij om dit over te dragen zolang ik de tijd heb om deze transitie voor te bereiden, zonder beperkingen. Gedurende de laatste twee jaar heb ik al mijn broeders om raad gevraagd. We hebben samen gebeden en gereflecteerd. En ik heb broeder Matthew gekozen als nieuwe prior van Taizé. Ik heb het volste vertrouwen dat hij continuïteit zal bieden en de juiste stappen zal zetten om onze gemeenschap aan te jagen een "kleine gelijkenis van gemeenschap" te zijn, in overeenstemming met de intuïtie van onze stichter."

Broeder Alois (Alois Loeser) is geboren op 11 juni 1954 in Ehingen am Ries, Duitsland. Hij is Rooms-Katholiek en trad op 1 november 1974 in in de gemeenschap van Taizé. Hij bekleedt het ambt van prior sinds het overlijden van broeder Roger op 16 augustus 2005.

Broeder Matthew (Andrew Thorpe) is geboren op 10 mei 1965 in Pudsey (Verenigd Koninkrijk). Hij is Anglicaans en is sinds 10 november 1986 broeder van de gemeenschap van Taizé.

[Foto: Marija Poklukar, copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, Frankrijk. Deze foto is beschikbaar voor de pers, voor incidenteel gebruik in de nieuwsmedia. Voor kopieën in hoge resolutie kunt u contact opnemen met media taize.fr. Voor het verkrijgen van de benodigde autorisaties voor gebruik en publicatie in boeken of permanente media, neem contact op met: editions taize.fr.

Bijgewerkt: 9 november 2023