TAIZÉ

Echo’s van de Goede Week in Taizé

 
Op deze pagina worden echo’s van de vieringen van de Goede Week en Pasen in Taizé gepubliceerd. Het is nog steeds mogelijk om het avondgebed live te volgen via de website.

Palmzondag

Voor Palmzondag verzamelden de broeders en jongeren in Taizé zich om 9.15 uur bij de bron Saint-Etienne. De zegening van de olijftakken werd gedaan door de lutherse bisschop Fredrik Modéus, uit Växjö in Zweden, en door Zr. Delia, van de protestantse diaconiegemeenschap in Riehen in Zwitserland. Hier zijn de gebeden die zij beiden voor de gelegenheid schreven.

- van bisschop Fredrik :

Christus, U gaat het pad van de liefde voor ons en vóór ons. Wanneer wij aarzelen, wacht U geduldig. Vandaag staan we op de drempel van het mysterie. Laten we U volgen in vertrouwen, liefde en gehoorzaamheid, en onszelf verheffen naar het eeuwige leven.. Amen.

- Van Zr Delia :

Jezus Christus, u kwam Jeruzalem binnen - zachtmoedig en nederig van hart. U kwam - niet om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven voor ons te geven. En door uzelf te geven, verwelkomt u ons. In onze vreugde, in onze liederen, bespeurt U ons verlangen naar U. In U stellen we ons vertrouwen. Laten we in deze Goede Week uw liefde verwelkomen. Amen.

De intocht van Jezus in Jeruzalem in gedachten nemend, ging iedereen vervolgens op weg naar de Kerk van de Verzoening, takken in de hand.

Bijgewerkt: 25 maart 2024