TAIZÉ

Madrid

Zdravotní záležitosti

 

Ujistěte se před odjezdem, že máte s sebou všechny potřebné doklady a informace o cestovním pojištění.

Mladí do 18 let si s sebou musí přivézt formulář písemného souhlasu rodičů, že se setkání mohou zúčastnit (stáhněte si zde). Tento formulář uvede jméno osoby, která bude během celého pobytu právně zodpovědná za všechna rozhodnutí ohledně nezbytného lékařského ošetření.

Občané Evropské unie si s sebou přivezou Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Ten budete potřebovat pro náhradu všech nákladů na zdravotní péči.

Prosíme, zkontrolujte, že jste řádně očkováni a očkování neztratila platnost. Pokud jste v nedávné době prodělali infekční chorobu, ujistěte se před tím, než přijedete na setkání, že už nemůžete nikoho nakazit. Lidé trpící chronickou nemocí si s sebou přivezou léčiva potřebná pro dobu pobytu a cestu stejně jako informace vysvětlující jejich použití.

Telefonní číslo pro všechny informace i naléhavé záležitosti:
+48 718 808 400
bude sloužit 24 hodin denně během setkání.

Tyto informace jsou určeny výhradně těm, kdo se přihlásili k účasti na setkání.