TAIZÉ

Lūgšanas sagatavošana

 
“Kā mēs varam turpināt kopīgi lūgt?” Cilvēki to bieži jautā pēc Tezē pavadītas nedēļas, vai pēc dalības kādā no Tezē tikšanās reizēm citviet. Šeit jūs atradīsiet dažus no svarīgākajiem elementiem, kas palīdzēs sagatavot kopīgu meditatīvu lūgšanu, lūgšanu, kam "nav ne sākuma, ne beigu".

Lai sāktu lūgšanu, izvēlieties vienu vai divas slavēšanas dziesmas.

Psalms

Jēzus lūdzās ar šīm senajām savas tautas lūgšanām. Kristieši vienmēr ir atraduši dzīvības avotu šajās lūgšanās. Psalmi mūs saved ciešā kopībā ar visiem ticīgajiem. Mūsu prieki un bēdas, mūsu paļāvība uz Dievu, mūsu slāpes un pat mūsu sāpes ir izteiktas psalmos.

Viena vai divas personas var uz maiņām lasīt vai dziedāt psalma pantus. Pēc katra panta, visi lūgšanas dalībnieki atbild ar „Alleluia” vai citu slavas dziedājumu. Ja psalma panti tiek izdziedāti, tiem jābūt īsiem, parasti divas rindas. Dažkārt draudze var klusi vilkt slavas dziedājuma pēdējo akordu kā pavadījumu solo dziedājumam. Ja psalma panti tiek lasīti, nevis dziedāti, tie var būt garāki. Nav nepieciešams lasīt visu psalmu. Nebaidieties izvēlēties tikai dažus no pantiem, parasti visvieglāk saprotamos.

Lasījums

Rakstu lasīšana ir veids kādā ieiet „neizsmeļamajā avotā, no kura Dievs atdod sevi izslāpušajiem cilvēkiem” (Origenes Adamantiuss, 3.gadsimts). Bībele ir „vēstule radībai no Dieva”, kas palīdz tām „atklāt Dieva sirdi Dieva vārdos” (Gregors Lielais, 6.gadsimts).

Kopienas, kas regulāri lūdzas, parasti lasa Bībeles grāmatas sistematizētā vaidā. Tomēr iknedēļas vai ikmēneša lūgšanai būtu vēlams izvēlēties vieglāk saprotamus Bībeles tekstus, kā arī Rakstu vietas, kas piemērotas attiecīgajai lūgšanas tēmai vai gada laikam. Katru lasījumu ieteicams sākt ar „Lasījums no..”. Ja lūgšanā ir divi lasījumi, pirmo ieteicams izvēlēties no Vecās derības, apustuļu vēstulēm, Apustuļu Darbiem vai Jāņa Atklāsmes Grāmatas; otrajam lasījumam vienmēr būtu jābūt ņemtam no viena no Evaņģēlijiem. Šajā gadījumā starp lasījumiem var dziedāt meditatīvu dziesmu.

Pirms vai pēc lasījuma, būtu ieteicams izvēlēties dziesmu, kas slavē Kristus gaismu. Kamēr šī dziesma tiek dziedāta, bērni vai jaunieši var doties uz priekšpusi un iedegt eļļas lampu, kas nolikta uz statīva. Šī simboliskā gaisma mums atgādina, ka pat tad, kad nakts ir vistumšākā mūsu pašu vai visas cilvēces dzīvē, Kristus mīlestība ir kā uguns, kas nekad neizdeg.

Dziesma

Klusums

Kad cenšamies izteikt kopību ar Dievu vārdos, mēs ātri vien saprotam, ka mūsu prāti tam ir par mazu. Bet mūsu esības pašās dzīlēs, caur Svēto Garu, Kristus lūdz daudz vairāk, nekā mēs varam iztēloties.

Lai gan Dievs nekad nepārstāj mēģināt ar mums sazināties, tas nenozīmē, ka Dievs vēlas mums kaut ko uzspiest. Dieva balss bieži ir dzirdama čukstā, klusuma elpā. Paliekot klusumā, Dieva klātbūtnē, atvērtiem Svētajam Garam, tā jau ir lūgšana.

Ceļš uz apceri nav iekšējā klusuma sasniegšana par katru cenu ar kādas tehnikas palīdzību, kas rada iekšēju tukšumu. Gluži pretēji, ja mēs ar bērna uzticību ļaujam Kristum klusi lūgt mūsos, kādu dienu mēs atklāsim, ka mūsu būtības dzīlēs mājo Klātbūtne.

Kopīgas lūgšanas laikā ir vēlams atvēlēt klusumam tikai vienu, samērā ilgu laika posmu (5-10 minūtes), tā vietā, lai sadalītu to vairākos īsos brīžos. Ja lūgšanas dalībnieki nav pieraduši pie klusuma, būtu labi viņiem izskaidrot klusuma būtību pirms lūgšanas. Vai arī tūlīt pēc lūgšanas, kam seko klusums, kāds no dalībniekiem var teikt: „Tālāk lūgšana tiks turpināta ar klusuma brīdi”.

Aizlūgumi un slavēšana

Lūgšana sastāv no īsākiem aizlūgumiem vai slavēšanas, ko pavada pārējo dalībnieku lēni vilkts akords. Kad uz katru no aizlūgumiem pārējie lūgšanas dalībnieki atbild ar dziedājumu, šī lūgšana var kļūt par tādu kā „uguns stabu” lūgšanas pašā sirdī. Aizlūgšana par citiem paplašina mūsu lūgšanu līdz pašai cilvēces ģimenei, mēs uzticam Dievam visas cilvēces priekus un cerības, bēdas un ciešanas, īpaši pieminot tos, kas ir aizmirsti. Pateicības un slavas lūgšana mums palīdz svinēt to, kas Dievs ir katram no mums.

Viena vai divas personas uz maiņām norunā aizlūgumus vai slavē. Pēc katra no tiem pārējie lūgšanas dalībnieki atbild ar, piemēram, Kyrie eleison, Gospodi pomiluj (Kungs, apžēlojies), vai Slava Tev, Kungs. Kad visi iepriekš sagatavotie aizlūgumi ir nolasīti, lūgšana var tikt turpināta ar īsu laika sprīdi spontāniem aizlūgumiem un lūgšanām, kas tobrīd ir cilvēku sirdīs. Šiem spontānajiem aizlūgumiem vajadzētu būt īsiem un vērstiem uz Dievu; tie nevar tikt izmantoti kā veids, kādā izpaust savas domas un viedokļus par citiem cilvēkiem, lai gan tas ir formulēts kā lūgšana. Tāpat kā ar iepriekš sagatavotiem aizlūgumiem, arī aiz katra no šiem aizlūgumiem seko kopīgi izdziedāta atbilde.

Mūsu tēvs

Noslēdzošā lūgšana

Dziesmas

Lūgšanas beigās dziedāšana var turpināties kādu laiku. Mazāka grupa dziedātāju var palikt ilgāk, lai atbalstītu tos, kas vēl lūdz.

Pārējie dalībnieki pēc lūgšanas var tikt uzaicināti mazākā grupiņā kopīgi dalīties un diskutēt par kādu no Bībeles tekstiem.

informācija pēdējo reizi atjaunota: 2012.gada 1.maijs
"Dziesmu grāmatas, utt.
Informācija par dziesmu grāmatām un citiem resursiem ir atrodama sadaļā "Grāmatas, kompaktdiski (CD), video".