TAIZÉ

Tikšanās dienu no dienas

 
Pēc 24 gadu pārtraukuma Tezē kopiena atkal atgriezās Prāgā, kur notika 37. Eiropas tikšanās. Par spīti milzīgiem loģistikas izaicinājumiem, pasākums izdevās lieliski. Iespējams, pats īpašākais notikums bija pavisam atšķirīgu cilvēku parastas tikšanās, kas atspoguļoja kristīgās kopienas universālo dabu. Šeit apkopotas tikšanās dalībnieku liecības.

Tikšanos nebūtu iespējams noorganizēt, ja neiesaistītos simtiem brīvprātīgo

Jau kopš septembra Prāgā, vēsturiskajā “Kafkas mājā”, kas atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, darbojās starptautiska komanda. Decembrī pirms tikšanās sākuma komandai pievienojās vēl trīsdesmit jaunieši.
27. decembrī ieradās divi tūkstoši brīvprātīgo, lai palīdzētu pēdējos sagatavošanās darbos. Starp viņiem bija arī lielas jauniešu grupas no Polijas, Ukrainas, Vācijas, Francijas un, protams, Čehijas, kā arī tās kaimiņvalsts Slovākijas.

Brīvprātīgie jaunieši bija gatavi sagaidīt citus tikšanās dalībniekus, palīdzēt atrast īsto transportu, ēdiena izsniegšanas un lūgšanu vietas, pieņemt tonnām pārtikas, tostarp 105 000 mandarīnu, un darīt daudz ko citu.

Lielākajai daļai šo brīvprātīgo aiz muguras bija garš ceļš autobusā. Vispirms viņi tika sagaidīti Prāgas izstāžu centrā Letňany, tad – dažādās pilsētas draudzēs. Pirmajā vakara lūgšanā brālis Aloīzs personiski pateicās visiem brīvprātīgajiem.

Irēne (Ukraina/Vācija)
Pēdējos divus mēnešus pavadīju Tezē kā brīvprātīgā, un visu brīvprātīgo galvenā nodarbe bija gatavošanās Eiropas tikšanās reizei Prāgā. Vakar mans uzdevums bija sagaidīt 2000 brīvprātīgo, kas bija ieradušies palīdzēt pēdējos sagatavošanās darbos. Joprojām nesaprotu, kā varējām uzņemt tik daudz cilvēku, un nevaru iedomāties, kā būs 29. decembrī, kad ieradīsies vēl 21 000 jauniešu!
Garensa (Francija)
Tezē tikšanās reizē kā brīvprātīgā piedalos pirmoreiz. Darbojos transporta komandā un, par spīti sniegam un salam, man tiešām patīk mani pienākumi! Man prieks, ka varu pavisam praktiski palīdzēt tikšanās norisei, un ir jauki sastapt cilvēkus no visas pasaules gan mūsu komandā, gan citu svētceļnieku vidū. Redzot, kā viņi ierodoties smaida, mēs ļoti priecājāmies!
Jironga (Taivāna)
Es esmu no Taivānas, bet šobrīd studentu apmaiņas programmas ietvaros dzīvoju Vācijā. Eiropas tikšanās reizē piedalos pirmoreiz. Man te viss patīk. Vakar palīdzēju uzņemt vāciski runājošos jauniešus. Tas bija lieliski, lai gan beigās bijām drusku noguruši. Es visu laiku iepazīstos ar citiem jauniešiem, un man ir iespēja praktizēties runāt vāciski.
Marta (Polija)
Lai gan Prāga atrodas Eiropas centrā, daudziem jauniešiem, lai nonāktu līdz šejienei, bija jāpavada ilgs laiks ceļā. Tiem, kuri ieradušies no Ziemeļeiropas, Spānijas vai Portugāles, nācies vairāk nekā piecpadsmit stundas pavadīt autobusā. Daudzi izbraukuši jau dienu iepriekš un ieradušies Prāgā vēlā pēcpusdienā vai vakarā. Pēdējās pāris dienās arī starptautiskie satiksmes autobusi, kas kursē starp Gdaņsku un Prāgu, ir bijuši pilni ar jauniešiem, kuri dodas uz Eiropas tikšanos. Lai gan daži no mums ir noguruši pēc ceļa, esam enerģijas pilni pielikt savu roku un palīdzēt jaunpienācējiem, kas ir vēl vairāk noguruši nekā mēs.

JPEG


Tūkstošiem ģimeņu un valsts skolu atver savas durvis

Lai atrastu mājvietu 23 000 dalībnieku, kas ieradās Prāgā no citām valstīm, mums bija jāpārliecina daudzas ģimenes un vecāka gadagājuma ļaudis atvērt savu māju durvis svešiniekiem. Valstī, kas tiek uzskatīta par ļoti sekularizētu, izjutām lielu atbalstu no dažādām pilsētas iestādēm. Solidaritāti izrādīja arī daudzi valsts skolu direktori, kas piekrita atvēlēt svētceļniekiem zāles un klašu telpas.

Valentīna (Horvātija)
Diemžēl viens no mūsu viesģimenes locekļiem nokļuva slimnīcā. Mēs jau bijām gatavi gulēt kādā skolā, kad pēcpusdienā saņēmām labu ziņu: viņa veselības stāvoklis ir uzlabojies. Par spīti visam, šī ģimene vēlējās uzņemt mūs, veselus sešus cilvēkus. Šīs ģimenes solidaritāte mūs uzrunāja vēl vairāk, kad uzzinājām, ka viņiem ir trīs mazi bērni, kas ļoti priecājās uzņemt jaunus svētceļniekus no visas Eiropas.
Rauls and Natālija (Spānija)
Pirms divām dienām draugs no Spānijas pastāstīja, ka mūs gatava uzņemt kāda Prāgas ģimene. Un tiešām – mēs tikām uzņemti ar atplestām rokām un sirdīm. Viesģimene pat runāja mūsu valodā! Esam ļoti pateicīgi.
Martins (Šveice)
Pēc garas dienas novērtēju sirsnīgo viesmīlību, ar kādu mūs uzņēma vietējā salēziešu draudze, kas īpašu vērību pievērš darbam ar bērniem. Kad tumšajā, aukstajā un vējainajā Čehijas ziemas vakarā ieradāmies draudzē, mūs draudzīgi sagaidīja ļoti enerģiska komanda, kas piedāvāja tējas tasi un visu noorganizēja – sazvanīja viesģimenes, kuras ieradās mums pakaļ un aizveda uz mājām.

Jaunieši tiek aicināti "kļūt par zemes sāli"

Prāgas tikšanās laikā tika publicētas ne vien brāļa Aloīza pārdomas par nesenajām vizītēm Amerikā, bet arī četri priekšlikumi, kā būt par "zemes sāli". Katru vakaru viņš šos priekšlikumus pieminēja savās meditācijās. Pēc jauniešu komentāriem gan tikšanās laikā, gan sociālajos tīklos bija skaidrs, ka aicinājums būt par zemes sāli sasaucas ar daudzu jauniešu ilgām.

Joela (Ķīna)
Es sapņoju par to, ka šī pasaule varētu kļūt labāka. Taču ko es varu darīt, lai šis sapnis īstenotos? Es turpinu uzdot sev šo jautājumu un meklēt atbildi. Tādēļ arī piedalos šajās tikšanās reizēs, lai piedzīvotu neaprakstāmu prieku un mieru.
Antuanete (Šveice)
Mana viesģimene pastāstīja, ka totalitārā režīma gados bijuši “slepenās baznīcas” locekļi. Par spīti aizliegumam, nelielas kristiešu grupiņas un kopienas turpināja izdzīvot ticību. Savā ziņā tas viņiem bija arī veids, kā pretoties režīmam. Viņu stāstītais atstāja uz mani ļoti lielu iespaidu un lika aptvert, ka mums kā kristiešiem uzticēta liela atbildība – ne vien citam pret citu, bet arī pret sabiedrību. Būt par zemes sāli nozīmē atbalstīt citam citu un liecināt par savu ticību. Esmu pārliecināta, ka, paliekot uzticīgi kristīgajām vērtībām, mēs varam daudz ko mainīt un ienest sabiedrībā mazliet vairāk miera.

Prāgas kristīgās kopienas aktīvi iesaistās

Lai atrastu dalībniekiem guļvietas un sagatavotu rīta programmu, aktīvi iesaistījās arī visu konfesiju draudzes. Rīta lūgšanas un mazās grupas notika vairāk nekā 150 uzņemšanas vietās.

Berents (Nīderlande)
Rīta lūgšanas laikā, dziedot dziesmu In the Lord I’ll be ever thankful, jutu pamudinājumu pateikties Dievam un uzticēties Viņam. Nolēmu pilnībā izdzīvot šo laiku kā svētceļnieks un tā arī darīju. Baznīcā organizējām lūgšanu, kurā tika iesaistīts ikviens. Mazajā grupā runājām par mieru sirdī un sabiedrībā.

Dažviet jauniešiem tika dota iespēja sastapt “cerības lieciniekus” vai vietējo kopienu ļaudis. Tā notika, piemēram, Sv. Anežkas draudzē":

Jirka (Čehija, Prāga)
Trešdien divās nelielās grupās apmeklējām bezpajumtnieku patversmi. Tās iemītniekiem patika dziesmas, ko Tezē tikšanās dalībnieki no visas pasaules dziedāja čehu valodā. Pēc divām dienām aizvedām uz patversmi maizi un ēdienu, kas bija palicis pāri, un visi joprojām bija pateicības pilni par mūsu apciemojumu un čehiski nodziedātajām dziesmām.

Pusdienas lūgšana un dučiem semināru pilsētas centrā

Letňany izstāžu centrs, kas atrodas diezgan tālu no pilsētas centra, šajā gadā tika izvēlēts tikai vakara lūgšanām un vienai maltītei. Pusdienas lūgšanas tika noturētas 17 baznīcās Prāgas vēsturiskajā centrā.

Petrs (Čehija)
Eiropas tikšanās laikā mani visvairāk aizkustināja skaistie brīži kopīgajās lūgšanās. Tā bija mūzikas un lūgšanas vienotība, kas aizskāra manu sirdi. Mani visvairāk aizkustināja dziesmas vārdi: „Dievs ir mīlestība. Uzdrīkstieties dzīvot mīlestībai.”

Pēcpusdienas semināri 30. un 31.decembrī bija veidoti par četrām galvenajām tēmām: ticību un garīgumu, Baznīcu, solidaritāti un sabiedrību, kā arī mākslu un kultūru. Dažas vietas izrādījās par mazu – tik liels bija pūlis, kas gribēja dzirdēt tādus runātājus kā tēvs Tomass Haliks (Tomas Halik).

Jakubs (Čehija)
Mums bija ļoti interesanta prezentācija par ikonu vēsturi un kā Bībeles stāsti tika pārstāstīti glezniecības formā. Runātājs bija mākslinieks Martins Damians, kas dzīvo Prāgā, mēģināja aprakstīt ilgo un interesanto ikonas radīšanas procesu.


Vispārējas sadraudzības sajūta

Visbeidzot tas, kas no šīm dienām Prāgā visvairāk paliek kopā ar tevi, ir pārliecība, ka cilvēces ģimene ir vairāk vienota nekā bieži varētu šķist.

Anatols (Šveice)
Pēdējos gados es esmu bijis Tezē vairākas reizes, esmu saticis tik daudz labu cilvēku un draugu uz mūžu. Ir brīnišķīgi redzēt lielāko daļu no viņiem katra gada sākumā citā Eiropas pilsētā, pat ja viņi dzīvo tālu projām. Atmosfēra pilsētā šīs tikšanās laikā bija neticama: svešinieki palīdz viens otram vai vienkārši iet kopā iegrimuši dziļās sarunās viens ar otru.
Džozefs (Kenija)
Es dzirdēju par Tezē no kādas manas draudzenes, kas pieder tai pašai baznīcai. Viņa mazliet pastāstīja par kopienu un piedāvāja man un dažiem maniem draugiem palikt pie viņas tikšanās laikā. Mēs kopā piedzīvojām sajūtu, ka mēs esam ne tikai draugi, bet īsta ģimene, daloties dzīves pieredzē un kopā lūdzoties. Lūgšanu, semināru un ēdienreižu laikā es sapratu, kas es ne vienmēr varēšu kontrolēt notikumus, kas ir manā ceļā, bet es esmu sāls pasaulei un tās garšas glabātājs. Tagad un nākotnē, vai tā kļūs rūgtāka vai uzlabosies? Ar mazāk garšvielu vai bagātāka ar garšu?... šie ir daži no jautājumiem, kas ir ienākuši prātā dalīšanās laikā.

Gadu pēc tikšanās Strasbūrā uz Tezē tika nosūtīti vairāki vēstījumi, kas atminējās patiesa prieka pilnus brīžus, ko tā atnesa Elzasai un Ortenau. Pīters un sagatavošanās grupa no Savernes rakstīja:
"Ziemassvētku laiks mums atgādina par skaisto Tezē tikšanos pagājušajā gadā. Tikšanās Prāgā priekšvakarā mēs vēlamies vēlreiz pateikt, ka tas, ko mēs piedzīvojām pagājušajā gadā mūs iezīmēja un tas vēl joprojām ir klātesošs daudzos no mums. Gars, kas lidoja cauri mūsu pilsētai un mūsu kopienām bija īpaši stiprs un turpina nest augļus. Jau gadu mēs esam sanākusi kopā katru otro mēneša piektdienu, mainoties no katoļu uz protestantu baznīcām, kā mēs to darījām tikšanās laikā. [...] Lai Gars, kas saveda kopā mūsu ceļus pirms gada, turpina Jūs pavadīt uz Prāgu dažiem no Jums, uz mājām citiem, un cauri visam gadam, kas ir mūsu priekšā.”


Divas lūgšanas, kas tika pārraidītas televīzijā, un dažas citas atskaņas medijos

Čehijas nacionālā televīzija tiešraidē pārraidīja divas vakara lūgšanas, 30.decembrī no Hall 4 izstāžu centrā un 1.janvārī no Katedrāles kā gadskārtējo ekumenisko jaungada dievkalpojumu. Šīs pārraides kopā ar dažām citām interesantām saitēm ir sarindotas šeit:

Ja jums ir ko pievienot šim sarakstsm, lūdzu, rakstiet uz media taize.fr.

informācija pēdējo reizi atjaunota: 2015.gada 31.janvāris
Ja jūs piedalāties tikšanās Prāgā un vēlaties dalīties vai nu ar rakstveida liecību vai zīmējumu šai lapai, rakstiet uz echoes taize.fr.