TAIZÉ

Lūgšana katrai dienai

 

Lieldienas 5

Dziesma

Psalms

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās.
Viņš mani vada pie skaidra ūdens.

Viņš atspirdzina manu dvēseli
un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos,
jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.

Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot,
Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu,
un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.

23.psalms

Lasījums

Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu Viņa mutē; Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu.

1 Pētera 2:21-23

vai

ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg, - un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans un avis viņam nerūp. ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst. Itin kā Tēvs pazīst Mani, Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu Savu dzīvību par Savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs Manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans. Tāpēc Tēvs Mani mīl, ka Es atdodu Savu dzīvību, lai Es to atkal atgūtu. Neviens to nav Man atņēmis, bet Es to atdodu pats no Sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu Es esmu saņēmis no Sava Tēva."

Jāņa 10:11-18

Dziesma

Klusums

Litānija

Augšāmceltais Kristu, Tu esi dzīvs mūžīgi, mēs pielūdzam Tevi.
Mēs slavējam Tevi, augšāmceltais Kungs!

Tu ieņēmi zemāko vietu, lai atklātu Tēva mīlestību ikvienam no mums.
Mēs slavējam Tevi, augšāmceltais Kungs!

Tu uzkāpi debesīs pie sava Tēva un mūsu Tēva.
Mēs slavējam Tevi, augšāmceltais Kungs!

Ak, Kristu, tāpat kā savas augšāmcelšanās vakarā, Tu dves savu Svēto Garu uz ikvienu no mums.
Mēs slavējam Tevi, augšāmceltais Kungs!

Tu dari mūs par Tavas klātbūtnes lieciniekiem.
Mēs slavējam Tevi, augšāmceltais Kungs!

Mūsu Tēvs

Lūgšana

Jēzu, lielākā no mīlestībām, Tavai žēlsirdībai nav robežu. Mēs ilgojamies pēc Tevis - tā, kas mums saka: „Kāpēc baidīties? Nebīstieties, es esmu ar jums!”

Dziesmas


Citas lūgšanas

Lai apskatītu vairāk lūgšanu, skatieties lapas lejasdaļā.

Lielākā daļa šo lūgšanu ir atrodamas grāmatā "Prayer for Each Day" (angļu valodā). Skatieties Grāmatas, CD, video