TAIZÉ

Lūgšana katrai dienai

 

Bezsvētku laiks 11

Dziesma

Psalms

Kad Tas Kungs atveda atpakaļ Ciānas cietumniekus,
tad mēs bijām kā tādi, kas sapņus redz.

Tad mūsu mute bija pilna smieklu un mūsu mēle pilna gaviļu;
tad savā starpā runāja citas tautas:
"Tas Kungs lielas lietas viņu vidū ir darījis!"

Tiešām, Tas Kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecājamies.
Atved, Kungs, atpakaļ mūsu cietumniekus,
kā lietus liek atgriezties savās gultnēs upēm dienvidu zemēs!

Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus:
viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nesdami,
bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus.

126.psalms

Lasījums

Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.

1. Korintiešiem 13:1-9.13

vai

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.

Jāņa 1:1-5

Dziesma

Klusums

Litānija

Par tiem, kas ir tālu no mājām, imigrantiem, bēgļiem, kara upuriem, mēs Tevi lūdzam.

Par tiem, kas piedzīvo grūtības, kuriem vajadzīga palīdzība un līdzjūtība, mēs Tevi lūdzam.

Par visiem mums, kas esam šeit sapulcējušies, ka mēs varētu palikt uzmanīgi pret tiem, kuri ir mums uzticējušies, mēs Tevi lūdzam.

Ka mēs varam tikt atbrīvoti no visām bažām, mēs Tevi lūdzam.

Ka mēs varētu mācīties dalīties daudz godīgāk ar mūsu planētas labumiem, mēs Tevi lūdzam.

Ka mēs varētu saglabāt brīnuma izjūtu par Tavas radības skaistumu, mēs Tevi lūdzam.

Ka mēs varētu atrast gaismu un drosmi kopības noslēpumā, kas ir mūsu Baznīca, mēs Tevi lūdzam.

Mūsu Tēvs

Lūgšana

Jēzu, mūsu miers, Tu nekad mūs nepamet. Un Svētais Gars vienmēr atver ceļu uz priekšu, ceļu, kurā mums pašiem sevi jāiemet Dievā kā kādos dziļumos. Un tad mūs gaida pārsteigums – šie dziļumi nav tumsas bezdibenis, tie ir Dieva neizmērojamie līdzjūtības un nevainīguma dziļumi.

vai

Svētī mūs, Kungs Kristu; Tu dod mieru mūsu sirdīm, kad notiek neiedomājamais - nevainīgo ciešanas.

Dziesmas


Citas lūgšanas

Lai apskatītu vairāk lūgšanu, skatieties lapas lejasdaļā.

Lielākā daļa šo lūgšanu ir atrodamas grāmatā "Prayer for Each Day" (angļu valodā). Skatieties Grāmatas, CD, video