TAIZÉ

Informācija par autortiesībām

 

Mājaslapa

Visu šajā mājaslapā publicēto materiālu autortiesības pieder © Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France editions taize.fr

Atļauja Tezē dziesmu izmantošanai

Gadiem ilgi dažādas draudzes un baznīcas ir dziedājušas Tezē dziesmas un dažas no tām iekļāvušas arī savās dziesmu grāmatās. Tezē kopienas brāļi par to priecājas, jo tā rodas saikne starp jauniešu piedzīvoto Tezē un vietējo Baznīcu dzīvi.

Ir svarīgi dziedāt šīs dziesmas tādā pat vienkāršībā kā Tezē, lai dažādas grupas un draudžu locekļi atklātu gan pašu dziesmu, gan tajās ietverto lūgšanu skaistumu.
Muzikālā frāze ir dziļi saistīta ar nedaudzajiem vārdiem, kas tiek atkārtoti “līdz bezgalībai”. Šis ilgais vienas un tās pašas dziesmas atkārtojums ir sens lūgšanas veids, pie kura pieder arī, piemēram, Rietumos pazīstamā lūgšana Ave Maria un Austrumu Baznīcā izplatītā Jēzus lūgšana. Tezē kopiena vēlas, lai šis lūgšanas stils tiktu saglabāts.

Tā kā kopiena bieži saņem dažādi formulētus lūgumus atļaut reproducēt Tezē dziesmas, brāļi ir apsvēruši, kā šīs dziesmas varētu saglabāt savu patieso raksturu un piederību kopienai, ar kuru tās tiek asociētas.

Katras dziesmas gala versija tiek publicēta tikai pēc tam, kad autori un dziesmas komponisti ir ilgstoši strādājuši un dziesma ir testēta Tezē lūgšanās. Tādējādi katrai dziesmai ir noteikts satvars un stils. Šis kopīgais darbs ir cieši saistīts ar Tezē kopienas kalpošanu tieši jauniešiem un nepārtrauktiem meklējumiem pēc tādas lūgšanas formas, kas būtu saprotama daudziem cilvēkiem gan tikšanās reizēs Tezē, gan citviet.

Dažkārt kopienas brāļi saņem lūgumus akceptēt izmaiņas – adaptācijas, aranžējumus, jaunus instrumentālos pavadījumus, jaunus vārdus vai jaunu teksta tulkojumu. Lai cik pamatotas šīs izmaiņas šķistu to autoriem, tās akceptējot, drīz vien vairumam dziesmu rastos neskaitāmas versijas un daļa būtu stipri tālu no oriģināla. No šādas situācijas kopiena vēlas izvairīties. Ir būtiski saglabāt Tezē dziesmas tādas, kādas tās ir, to vienkāršībā un sākotnējā formā, lai tās turpinātu būt ļoti vienkāršas un meditatīvas lūgšanas paudējas.

Tādēļ Tezē kopiena sniedz atļauju reproducēt tikai dziesmu oriģinālās versijas, kas publicētas Tezē izdotos materiālos vai atsevišķu valstu autorizēto izdevēju publikācijās..

Dziedāšana

Ja vēlaties vienkārši dziedāt dziesmas dievkalpojumos, svētbrīžos vai izmantot tās personisko lūgšanu vajadzībām, nekāda atļauja nav nepieciešama.

Ierakstu veikšana

Ja vēlaties ierakstīt Tezē dziesmas vai kopēt kādus no pastāvošiem Tezē veiktajiem ierakstiem, lūdzu, iepriekš sazinieties ar A&PT.

Dziesmu kopēšana uz papīra

Ja vēlaties kopēt vai drukāt dziesmas uz papīra vai reproducēt tās internetā, ir nepieciešama atļauja. Lai drukātas dziesmas izmantotu nekomerciāliem mērķiem (piemēram, veidotu dziesmu lapiņas kādā draudzē, skolā, korī vai ievietotu atsevišķas dziesmas dziesmu grāmatās, kas paredzētas lokālai lietošanai), kā arī lai projicētu dziesmas, izmantojot kodoskopu, lūdzu, iepriekš iegūstiet atļauju, sazinoties ar A&PT.

Visiem citiem kopēšanas projektiem vai dziemsu izmantošanai - komerciālai vai citāda veida - ir svaŗigi iepriekš sazināties ar A&PT.

Teksti

Šajā mājaslapā lasāmos tekstus var brīvi kopēt un izplatīt uz papīra nekomerciālai lietošanai, taču tikai tad, ja norādīta šāda autortiesību informācija:

“copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.”

Lai izmantotu tekstus citā medijā, kuru paredzēts pārdot vai kurš tieši vai netieši atbalsta komerciāla labuma gūšanu, kā arī lai iekļautu tekstus publikācijās, nepieciešama rakstiska A&PT atļauja.

Iepriekšēja A&PT atļauja nepieciešama arī elektriskai retransmisijai, īpaši internetā.

Attēli, grafiskie elementi, video, audiofaili

Lai jebkādā formā kopētu vai izplatītu šajā mājaslapā izmantotos elementus (tostarp attēlus, video, grafiskus elementus vai audiofailus), nepieciešama iepriekšēja A&PT atļauja.

Vārds “Taizé”

Vārds “Taizé” un dūjas – krusta simbols ir reģistrēta Ateliers et Presses de Taizé preču zīme.