TAIZÉ

Ikony a modlitba

 

Ikony zvýrazňujú krásu modlitby. Sú akoby oknami, ktoré sa otvárajú nad skutočnosťami Božieho kráľovstva a robia ich prítomnými v našej modlitbe na zemi.

Hoci ikona je obraz, nie je len ilustráciou, ani dekoráciou. Je symbolom vtelenia, je prítomnosťou, čo ponúka očiam duchovné posolstvo, ktoré Slovo adresuje ušiam.

JPEG - 19.1 KB

Základom ikon je podľa svätého Jána Damascénskeho (8. stor.) Kristov príchod na zem. Spása sa spája s vtelením božského Slova, teda s hmotou: „Netelesného a neviditeľného Boha kedysi nikto nikdy nezobrazoval. No teraz, keď sa Boh zjavil v tele a prebýval medzi ľuďmi, zobrazujem to viditeľné z Boha. Neklaniam sa hmote, ale Stvoriteľovi hmoty, ktorý sa stal hmotou kvôli mne, ktorý chcel prebývať v hmote a ktorý ma hmotou spasil“ (Prejavy I, 16).

JPEG - 22.3 KB

Skrze vieru, o ktorej hovorí, skrze svoju krásu a hĺbku môže ikona otvoriť priestor pokoja, udržiavať očakávanie. Pozýva nás, aby sme prijali spásu i v tele a v stvorení.

Ikona Panny Márie v Chráme zmierenia v Taizé.

Tuto ikonu požehnal petrohradský metropolita
Nikodém z Leningradu v roku 1962 počas svojej návštevy v Taizé.