TAIZÉ

Spevy z Taizé - spevník

 
Pre priaznivcov spevov a modlitieb z Taizé má vydavateľstvo Lux ďalšiu novinku - vychádza dlhoočakávaný aktualizovaný spevník Spevy z Taizé.

„Nič natoľko nepovznáša k spoločenstvu so živým Bohom ako spoločná meditatívna modlitba s týmto vrcholom modlitby: piesňou, ktorá plynie a pokračuje v tichu srdca, keď sa ocitáme sami."(brat Roger z Taizé)

Pre priaznivcov spevov a modlitieb z Taizé má vydavateľstvo Lux ďalšiu novinku. Po albume Náš Boh je láska (Spevy z Taizé, CD, USB kľúč) vychádza dlhoočakávaný aktualizovaný spevník Spevy z Taizé. Ďalšie vydanie spevníka je obohatené o 14 nových piesní a úpravy starších. Ako vyplýva zo zmeneného názvu, ostala v ňom len samostatná notová časť. Nech sa stane dobrým nástrojom pri modlitbách a pomáha vytvárať spoločenstvo so živým Bohom.

Kúpiť si ho môžete tu

Posledná aktualizácia: 21. decembra 2023