TAIZÉ

Modlitby na každý deň

 

Cezročné obdobie 14

Pieseň

Žalm

Chváľte Pána v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe
Chváľte ho za jeho činy mohutné
chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť

Chváľte ho zvukom poľnice,
chváľte ho harfou a citarou
Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.

Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;
všetko, čo dýcha,
nech chváli Pána. Aleluja!

Žalm 150

Čítanie

Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, z s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.

Hebrejom/Židom 12,1-3

alebo

Ježiš povedal: Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás

Ján 15,9-13

Pieseň

Ticho

Chvály

S prorokmi a všetkými, čo pripravovali tvoj príchod, Pane, velebíme ťa.
– Sláva ti, Pane!

S Pannou Máriou velebí naša duša Pána.
– Sláva ti, Pane!

S apoštolmi a evanjelistami ti vzdávame vďaky, Pane.
– Sláva ti, Pane!

S mučeníkmi viery ti zasväcujeme svoje životy, Pane.
– Sláva ti, Pane!

So všetkými svätými svedkami evanjelia sa ti klaniame, Pane.
– Sláva ti, Pane!

S celou tvojou Cirkvou, rozšírenou na celom svete voláme, Pane.
– Sláva ti, Pane!

Otče náš

Modlitba

Bože večnosti, Spasiteľ každého života, daj, aby sme sa v šľapajach svätých Kristových svedkov všetkých čias, od apoštolov a Panny Márie až po tých dnešných, pripravovali dôverovať tajomstvu viery.

alebo

Živý Bože, chválime ťa za množstvo žien, mužov, mladých ľudí, detí, ktorí sa na celom svete usilujú byť svedkami pokoja, dôvery a zmierenia.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety