TAIZÉ

Modlitby na každý deň

 

Veľká noc 6

Pieseň

Žalm

Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba.“

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu,
v tvojich rukách je môj osud.
Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:
a je to pre mňa znamenité dedičstvo.

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril;
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.

zo Žalmu 16

Čítanie

Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

1 Petrov list 2,4-5.9-10

alebo

Ježiš povedal, "„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.” Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!” Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Ján 14,1-6

Pieseň

Ticho

Prosby

Kriste, ty si na svojich učeníkov vylial Ducha Svätého, ktorého si dostal od Otca: veď nás tým istým Duchom.

Kriste, ty nás posielaš, aby sme ohlasovali tvoje odpustenie: zjav svoju lásku každému človeku.

Kriste, ty si sľúbil, že Duch nás naučí všetko: osvieť našu vieru.

Kriste, ty si sľúbil Ducha pokoja: obnov zem vo svojom pokoji.

Kriste, ty si sľúbil, že zošleš Ducha pravdy: daj, aby sme poznali tvoju lásku, ktorá presahuje všetko poznanie.

Kriste, tvoj Duch napĺňa vesmír: prebýva v každom z nás.

Otče náš

Modlitba

Spasiteľu každého života, volíme si, že ťa budeme milovať a nikdy si nezatvrdíme srdce. Ty nám chceš dať radosť evanjelia. A keď naše vnútro prekvapí skúška, jedna cesta zostane otvorená, cesta pokojnej dôvery.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety