TAIZÉ

Modlitby na každý deň

 

Cezročné obdobie 6

Pieseň

Žalm

V teba, Pane, som dúfal;
nebudem zahanbený naveky.
Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň,
nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

Buď mi ochrannou skalou
a opevneným hradom na moju záchranu;
veď ty si moja opora a moje útočište.

Lebo ja, Pane, túžim za tebou,
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.
Od matkinho lona mám v tebe oporu,
od života matky si mojím ochrancom;
tebe vždy patrí môj chválospev.

Som ako zázrak pre mnohých
a ty mi mocne pomáhaš.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.
Neodožeň ma v čase staroby,
neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

zo Žalmu 71

Čítanie

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

Jeremiáš 29,11-13

alebo

Keď sa Ježiš vydával na cestu, pribehol k nemu mladík, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?" Ježiš mu odpovedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!" Ale on mu povedal: “Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.” Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: “Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!” On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.

Marek 10,17-22

Pieseň

Ticho

Prosby

Ježišu Kriste, ty prichádzaš, aby si nás pretvoril a obnovil na Boží obraz: osvieť našu temnotu.

Ježišu Kriste, svetlo srdca, ty poznáš náš smäd: veď nás k prameňu, ktorým je tvoje evanjelium.

Ježišu Kriste, svetlo sveta, ty osvecuješ všetkých ľudí: daj, aby sme spoznávali tvoju prítomnosť v každom človeku.

Ježišu Kriste, priateľ chudobných: otvor v nás brány jednoduchosti, aby sme ťa prijali.

Ježišu Kriste, tichý a pokorný srdcom: obnov v nás ducha detstva.

Ježišu Kriste, Cirkev ti vo svete pripravuje cestu: otvor pre všetkých brány svojho kráľovstva.

Otče náš

Modlitba

Ježišu, naša radosť, keď pochopíme, že nás miluješ, niečo sa v našom živote upokojí a pretvorí. Pýtame sa ťa: Čo odo mňa čakáš? A ty skrze Ducha Svätého odpovedáš: Nech ťa nič netrápi, ja sa modlím v tebe, maj odvahu darovať svoj život.

alebo

Ježišu Kriste, milujeme ťa bez toho, aby sme ťa videli. A bez toho, aby sme ťa videli, dávame ti svoju dôveru. Požehnaj nás, ktorí spočívame v tvojom pokoji.

Piesne


Ďalšie modlitby

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety