TAIZÉ

Chuyến viếng thăm Taizé của Đức Thượng phụ Bartholomew

Những khoảnh khắc quan trọng qua hình ảnh

 
Thứ Ba, ngày 254.2017, cộng đoàn đã đón tiếp một chuyến viếng thăm đặc biệt: Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew thành Constantinople đã dành nửa ngày tại Taizé. Dưới đây là một số hình ảnh của những khoảnh khắc quan trọng của chuyến thăm này.

Các thầy Taizé đứng bên ngoài nhà thờ chờ đợi Đức Thượng phụ đến


 [1]

Khi đến nơi, Đức Thượng phụ Bartholomew được Thầy Alois cùng với một số trẻ em chào đón.

Lúc bắt đầu buổi cầu nguyện, Thầy Alois đã nói lời chào đón Đức Thượng phụ Bartholomew

Lúc kết thúc, Đức Thượng phụ nói với các thầy và với một ngàn người đến viếng thăm hiện diện ở đó, trước khi ban phép lành cho hai icon

Sau khi đến nhà nguyện Chính Thống giáo, nơi ngài chào đón các bạn trẻ Chính Thống giáo ở đó, Đức Thượng phụ Bartholomew đã đến nhà của các thầy.

Sau đó, phái đoàn Chính Thống giáo đã cầu nguyện tại ngôi mộ của Thầy Roger trong nhà thờ của ngôi làng.


 [2]

Bữa ăn với cộng đoàn cùng với các nhà lãnh đạo Giáo hội địa phương, bao gồm cả Giám mục của Autun, Đức cha Benoit Rivière

Đã đến lúc phải đi

Cập nhật ngày: 2, Tháng Năm 2020

Chú thích

[1Hình ảnh: Wiesia Klemens, tất cả hình trong trang trừ khi có ghi chú khác

[2Hình ảnh: Taizé