TAIZÉ

Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

 

Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất sẽ diễn ra như mọi năm từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng. Tất cả người bạn của cộng đoàn trong khu vực được mời đến Taizé vào Thứ Năm ngày 18 tháng Giêng lúc 6 giờ chiều để cầu nguyện. Buổi cầu nguyện sẽ được phát trực tiếp:


Trước đó, bắt đầu lúc 5 giờ chiều tại phòng số 15, sẽ có cuộc gặp gỡ với Thầy Matthew.

NB: buổi cầu nguyện ban tối sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 1 lúc 6 giờ chiều, và không phải lúc 8:30 tối như thường lệ.

 [1]

Cập nhật ngày: 18, Tháng Giêng 2024

Chú thích

[1Hình ảnh: Cédric Nisi