TAIZÉ

Mūža apsolījums

 
Pēc sagatavošanās laika jaunais brālis kopienas vidū izdara savu apņemšanos visas dzīves garumā. Šie ir vārdi, kuri tiek teikti, apstiprinot savu apņemšanos.

Mīļais brāli, ko tu lūdz?

Dieva žēlastību un savu brāļu kopienu.

Brāli, paļaujies uz Dieva žēlastību: atceries, ka Kungs Kristus nāk, lai palīdzētu tavai pazemīgajai ticībai; Viņš piepilda tev savu solījumu: patiesi, neviena nav, kas atstājis visu Kristus un evaņģēlija dēļ, kas nebūtu saņēmis simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību.

Tas ir ceļš pretēji visai cilvēces būtībai, bet tāpat kā Ābrahāms, tu vari tikai pastāvēt līdzās ticībā, nevis skatīšanā, esot pārliecinātam, ka tas, kas zaudē savu dzīvību Kristus dēļ, tas to iemantos.

Sākot no šī brīža, staigā Kristus pēdās! Neraizējies par rītdienu!

Vispirms dzenies pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības! Nodod sevi, atdod sevi pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru, ar ko tev atmēros.

Vai tu guli vai celies, nakti un dienu sēkla tevī dīgst un aug, tā, ka tu pats to nenomani.

Lai tava iekšējā dzīve nekad nerada tev drūmu vaigu. Svaidi savu galvu un mazgā savu seju, lai tikai tavs Tēvs, kas slepenībā zina tavas sirds nodomus.

Paliec vienkāršs un prieka pilns, tā prieka, kas nāk no žēlastības un brālīgas mīlestības.

Esi modrs! Ja tev nākas rāties ar brāli, paturi to starp jums abiem.

Rūpējies par to, lai atjaunotu kopību ar savu tuvāko.

Esi atvērts par sevi, atceroties, ka tev ir brālis, kura pienākums ir tevi uzklausīt. Saproti viņu, lai viņš varētu piepildīt savu kalpošanu ar prieku.

Kungs Kristus savā līdzjūtībā un mīlestībā pret tevi ir izraudzījis tevi būt par brālīgas mīlestības zīmi Baznīcā. Tā ir Viņa griba, ka kopā ar brāļiem tu dzīvo kopienas līdzībā.

Tāpēc atsakoties skatīties atpakaļ, prieka pilns bezgalīgā pateicībā, nekad nebaidies celties, lai sastaptu rītausmu slavējot, svētījot un dziedot Kristum, savam Kungam.

Pieņem mani, Kungs Kristu, un es dzīvošu; lai manas ilgas ir prieka avots.

Mīļais brāli, atceries, ka tas ir Kristus, kas aicina tevi un ka tas ir Viņš, kam tu tagad atbildēsi.

Vai tu Kristus mīlestības dēļ sevi ziedosi Viņam visā pilnībā?

Jā.

Vai tu no šī brīža piepildīsi savu Dieva doto aicinājumu mūsu kopienā, kopībā ar brāļiem?

Jā.

Vai tu dzīvosi ar saviem brāļiem materiālo un garīgo labumu kopienā; vai tas nāk no sirds?

Jā.

Vai tu apņemies palikt celibātā, lai varētu pilnībā kalpot kopā ar saviem brāļiem un nodot sevi nedalītu Kristum?

Jā.

Vai tu pieņemsi kopienas virzību, ko izsaka komūnijas kalps (klostera vadītājs), paturot prātā, ka viņš ir tikai nabaga cilvēks, kas dzīvo pēc evaņģēlija, lai mēs varētu būt viena sirds un viens prāts, lai mūsu kopiena varētu tikt pilnībā sasniegta?

Jā.

Vai tu apņemies vienmēr saskatīt savos brāļos Kristu, rūpēties par viņiem labos un sliktos laikos, ciešanās un priekā?

Jā.

Tad nu, Kristus un evaņģēlija dēļ, tu esi mūsu kopienas brālis.

Lai šis gredzens ir zīme mūsu uzticībai Kungam.

informācija pēdējo reizi atjaunota: 2011.gada 11.februāris