TAIZÉ

List tomu, kto chce nasledovať Krista

 

V evanjeliu počujeme Ježišovo volanie: „Nasleduj ma!“ Je možné mu odpovedať záväzkom na celý život?

Vo všetkých nás je túžba po šťastnej budúcnosti. Ale môžeme mať dojem, že sme podmienení toľkými obmedzeniami, až by sme sa niekedy mohli nechať odradiť.

Boh je však prítomný: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ (Mk 1, 15) Badáme jeho prítomnosť, keď prijímame životné situácie také, aké sú, aby sme tvorili z toho, čo je.

Nikto by nechcel uviaznuť v snoch o ideálnej existencii. Dajme súhlas tomu, čím sme a tiež tomu, čím nie sme.

Hľadať šťastnú budúcnosť znamená rozhodovať sa.

Niektorí si zvolia odvážne možnosti nasledovať Krista životom v rodine, v spoločnosti, v angažovaní sa pre druhých. Sú aj takí, ktorí sa pýtajú: Ako nasledovať Krista vyberúc si cestu celibátu?

Chcem veľmi povzbudiť každého, kto si kladie otázku o rozhodnutí na celý život:

Keď stojíš pred takým záväzkom, môže v tebe byť váhanie. No keď zostúpiš hlbšie, nájdeš radosť z úplného darovania sa. Šťastný, kto sa neoddá strachu, ale prítomnosti Ducha Svätého.

Možno ti ťažko padne veriť, že Boh povoláva teba osobne a čaká, že ho budeš milovať. Tvoja existencia je vzácna v jeho očiach.

Keď ťa Boh volá, nepredpisuje ti, čo musíš splniť. Jeho povolanie je predovšetkým stretnutie. Dovoľ, aby ťa Kristus prijal a objavíš, ktorou cestou sa vydať.

Boh ťa povoláva k slobode. Nerobí ťa pasívnym. Svojím Duchom Svätým Boh prebýva v tebe, ale nestavia sa na tvoje miesto. Naopak, prebúdza netušenú energiu.

Keď si mladý, možno máš strach a si pokúšaný nevybrať si, aby si nechal otvorené všetky možnosti. Ako však nájdeš naplnenie, ak zostaneš na križovatke?

Prijmi, že je v tebe nenaplnené očakávanie, ba aj nevyriešené otázky. Zdôver sa v priezračnosti srdca. V Cirkvi sú ľudia, ktorí ťa vypočujú. Takéto doprevádzanie ti časom pomôže rozlíšiť, ako sa úplne darovať.

V nasledovaní Krista nie sme sami. Sme nesení tajomstvom spoločenstva, ktorým je Cirkev. V nej sa naše áno stáva chválou.

Chválou, ktorá je možno váhavá, môže dokonca vychádzať z našej úbohosti, ale postupne sa stane prameňom radosti prýštiacim po celý život.