TAIZÉ

Pri prameni viery

„Ako možno vytrvať v spoločnej modlitbe?“ Ľudia prichádzajúci do Taizé, či tí, ktorí sa zúčastnili niektorého zo stretnutí, si často kladú túto otázku. V tejto rubrike môžete nájsť niekoľko dôležitých podnetov ako pripraviť spoločnú modlitbu, ktorá má meditatívny charakter.

Brat Roger sa už mnohokrát zmienil o dôležitosti hudby a spevu v Taizé od samého začiatku. Tu môžete nájsť meditatívne spevy a spôsob, ako ich spievať, tiež náčrt typickej „modlitby s piesňami z Taizé“, stránky o dôležitosti ticha, ako pripraviť miesto pre modlitbu, význam ikôn, zvukové nahrávky, RealAudio a omnoho viac.