TAIZÉ

Modlitba

„Na samom dne ľudskej povahy prebýva hľadanie prítomnosti, tichá túžba po spoločenstve. Nikdy nezabudnime, že táto jednoduchá túžba po Bohu je v nás už od počiatku viery.“

Ako môžeme prehlbovať našu vieru a naše chápanie Biblie v každodennom živote?

Táto sekcia web stránky obsahuje "List pre rok" napísaný bratom Aloisom, krátke biblické texty, ktoré sa v Taizé čítajú počas poludňajšej modlitby a krátke zamyslenia brata Rogera na každý deň.

Každý mesiac vychádza úryvok z Biblie, ku ktorému je pripojené krátke zamyslene a niekoľko otázok. Sú určené k úvahe, či už osobnej alebo v skupine. Niektoré podstatné otázky viery - kríž, utrpenie nevinných, láska k nepriateľom, kresťanská nádej, ... sú predstavené v krátkych článkoch alebo v rozvinutejšej forme v publikáciách zvaných "Short Writings from Taizé", ktoré si môžete stiahnuť vo viacerých jazykoch.