TAIZÉ

Chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ Bartholomew

Hai video clip của buổi cầu nguyện chung

 

Hôm nay Đức Thượng phụ Bartholomew đã dành một vài giờ tại Taizé. Đây là hai video clip trong buổi cầu nguyện chung.

Phần 1

Phần 2 [1]

Cập nhật ngày: 25, Tháng Tư 2017

Chú thích

[1Hình ảnh: Wiesia Klemens