polski

TAIZÉ

Europejskie Spotkanie Młodych 2010/11 w Rotterdamie

Czas refleksji

 

30.000 Młodych ludzi zaproszonych do refleksji o radości i o solidarności z tymi, którzy cierpią

Po Poznaniu, Brukseli, Genewie, Zagrzebiu, Mediolanie, Lizbonie, Hamburgu, Budapeszcie, Paryżu, 33. Spotkanie Europejskie, zorganizowane przez Wspólnotę z Taizé, odbyło się w dniach od 28 grudnia 2010 do 1 stycznia 2011 w Rotterdamie, na zaproszenie Konferencji Episkopatu Holandii, Rady Generalnej Holenderskich Kościołów Protestanckich (PKN) oraz Rady Kościołów Holandii. Około 30 000 młodych ludzi z całego kontynentu, przyjechało do Rotterdamu na pięć dni modlitwy, wymiany myśli i doświadczeń.

Ten nowy etap „pielgrzymki zaufania przez ziemię”, zaproponowany przez Wspólnotę z Taizé, był kontynuacją drogi, którą otworzył założyciel Wspólnoty Brat Roger, aby wspierać młodych ludzi poszukujących pojednania i pokoju nie tylko wśród chrześcijan, ale także między narodami.

W duchu Europejskiego Spotkania Rotterdam odnalazł myśl jednego ze swych słynnych obywateli, Erazma, prekursora dzisiejszej Europy, urodzonego w tym mieście ok. 1467 roku. Był on gorącym zwolennikiem „pokoju chrześcijańskiego”, „zgody między religiami” i pojednania między narodami.

Młodzi ludzie zostali ugoszczeni przez wspólnoty kościelne i rodziny w całym regionie, od Bredy po Hagę, od Goudy po Hoek van Holland. Przedpołudnia spędzali w 150 goszczących ich kościołach, a po południu gromadzili się na terenach wystawowych Ahoy na posiłki i wspólną modlitwę. Popołudniowe spotkania tematyczne pomogły młodym ludziom pogłębić wiarę oraz zastanowić się nad odpowiedzialnością podejmowaną ze względu na Chrystusa w Kościele i w społeczeństwie. Niektóre tematy były zainspirowane przez „List z Chile”, który brat Alois, przeor Taizé, opublikował po spotkaniu młodych ludzi z krajów Ameryki Łacińskiej zorganizowanym przez Wspólnotę z Taizé w Santiago, Chile, w dniach od 8 do 12 grudnia.

Ten list zachęca młodych ludzi do refleksji o radości i solidarność z tymi, którzy cierpią oraz o „radości, która broni przed zniechęceniem”.

„Nie uważamy się za lepszych od innych. Tym, co nas charakteryzuje, jest wybór, by należeć do Chrystusa”: jest to inne wyrażenie z tego listu, które zainspirowało jedno ze spotkań tematycznych w Rotterdamie. Spotkania te odbywały się 29 i 30 grudnia i były prowadzone przez braci z Taizé oraz przez osoby znane z działalności publicznej dla lokalnej społeczności. Burmistrz miasta, kilku biskupów i duszpasterzy, jak i holenderskich polityków włożyło swój wkład, by pomóc młodym ludziom w refleksji nad ich własnym zaangażowaniem w życiu Kościoła i społeczeństwa. Brat Alois przemawiał do młodych ludzi każdego wieczoru podczas wspólnej modlitwy w centrum wystawowym (Ahoy).

Zdjęcia

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2011